• Märkning av naturbeteskött är en del av den nya satsningen. Foto: Tommy Pettersson
  • Solfångare ska stimuleras fram även på landsbygden. Foto: Tommy Pettersson

Ny satsning på klimatet och hållbarheten

Kommunstyrelsen beslutade i veckan om hållbarhetssatsningar för drygt 6,7 miljoner kronor till projekt som ska genomföras de kommande två åren. Hela projektet startar under hösten och lansering planeras till juli.

I satsningen ingår bland annat Hållbarhetsambassadörer, Solkarta för landsbygden, märkning av naturbeteskött Vilda bin, hållbart resande i Mjärdevi och översyn av inköp av fordon och fordonsbränslen.

Samarbetsprojekt

Linköpings kommun vill skapa förutsättningar för ett ursprungsmärkt naturbeteskött från Linköping och Östergötland. Det finns en efterfrågan på lokalt producerat kött och en sådan märkning väntas gynna det lokala näringslivet, samtidigt som fler betesdjur bidrar till att bevara den hotade biologiska mångfalden genom att hålla markerna öppna. Arbetet görs i samverkan med Vreta kluster, Östgötamat och Naturbeteskött i Sverige.

Under året ska kommunen också utveckla den solkarta som redan finns för Linköpings tätort till att omfatta även landsbygden. Solkartan visar vilka fastigheter som är lämpliga för installation av solceller, utifrån fastighetens läge och utformning.

– Det finns ett stort intresse för solel även på landsbygden och vi vill från kommunens sida underlätta installationer av solceller så mycket vi kan, säger Nils Hillerbrand och fortsätter.

– Hållbarhetsarbetet handlar om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, där hela Linköping måste delta. Vi ser fram emot nya samarbeten med både stora och små företag, och det är glädjande att vi kan engagera fler unga i hållbarhetsarbetet, säger Nils Hillerbrand (MP), miljökommunalråd.

Inbjudan

Linköpings kommun vill utveckla det lokala klimat- och miljöarbetet genom att bjuda in de största energiaktörerna till ett nätverk kallat Linköpingsinitiativet. Syftet med nätverket är att skapa en plattform för ett offensivt klimatarbete och sprida goda exempel.

– Linköpingsinitiativet vänder sig till våra största el-användare och många av dem har verksamhet både nationellt och internationellt. Det ger bra förutsättningar för att också sprida goda exempel globalt, säger Nils Hillerbrand.

Förortssatsningen

I Skattegården, Skäggetorp startar kommunen det unika projektet Linköpings Unga Hållbarhetsambassadörer, i samarbete med Stångåstaden och Tekniska verken.Projektet syftar till engagera högstadieelever i hållbarhetsfrågor. Målet är bland annat att de boende ska källsortera mer och att andelen hushållsavfall per lägenhet ska minska.

– Hållbarhetsambassadörerna kommer att få utbildning i bland annat miljö, teknik och ledarskap, och tanken är att de ska vara förebilder för andra samtidigt som de själva utvecklas. Projektet handlar både om ekologisk och social hållbarhet, säger Nils Hillerbrand.