• Ann de Jonge får sköta det mesta som vd för Lejonfastigheter. Här gjuter hon grundplattan för den nya skolan. Foto: Tommy Pettersson

Ny skola i Nygård

Linköping växer och detta leder till ett behov av byggnation av bostäder och verksamhetslokaler. Bostadsproduktionen sköts av den så kallade privata marknaden plus det kommunal bolaget Stångåstaden men när det gäller verksamhetslokalerna är det två andra kommunal bolag som tar hand om detta.
St Kors och Lejonfastigheter har olika uppgifter och historik. Det är framförallt Lejonfastigheter som bygger skolor idrottshallar och lokaler för omsorgsverksamheten i kommunen.

Bygga om och till

Ett av de viktigaste uppdragen för bolaget är att förse Linköpings kommun med moderna och ändamålsenliga lärmiljöer. Nu bygger man om och till Nygårdsskolan i en av stadens mest expansiva stadsdelar - Skäggetorp. Nygårdsskolan kommer när den är klar att inhysa 520 elever. Den gamla låg-mellanstadieskolan räcker inte till så nu bygger man en flexibel skola som både är anpassad till förskolan och grundskolan.

Det första spadtag som togs i och på Nygårdsskolan bestod av att Ann de Jonge vd för Lejonfastigheter fick sköta betonggjutningen och senare göra ett handavtryck i cementen som ska ligga till grund för grunden.

– Vi bygger ständigt och för de växande behov som en växande befolkning i kommunen. Här i Nygård bygger vi om och till en flexibel förskola/skola där vi kan använda basmodulerna interiört för båda verksamhetsformerna, säger Ann de Jonge som menar att man klarar av det omfattande byggnationsprogrammet man har just nu.

– Vi har en bra planering och framförhållning det är inte så att vi ska bygga allt i år utan vi bygger efter en långsiktig planering.

Lejonfastigheter bygger

Bolaget har byggt nyligen, bygger eller kommer att bygga fyra gruppboende bland annat i Sturefors, skola i Skäggetorp samt i innerstaden, förskola i Ryd och ett antal idrottsanläggningar och minst en simhall.

Listan kan göras ännu längre men Rutger Starwing, vice styrelseordförande i Lejonfastigheter, är inte rädd för att man inte ska klara av betinget.

– Vi behöver visserligen förstärka vår organisation för att klara av det stora behovet av nya lokaler. Men det är inga problem vi ska växa in i den expansion som pågår, säger Rutger Starwing.