• Ann de Jounge, vd på Lejonfastigheter, och Catharina Rosencrantz, ordförande i barn- och ungdomsnämnden, borrar. Foto Julia Kimell
  • Här kommer skolan att växa fram. Foto: Julia Kimell
  • Friskis & Svettis Kanonhuset är närmaste granne, så de kan dela både parkeringar och lokaler. Foto: Julia Kimell

Ny skola i Södra Ekkällan byggs

Nu byggs en ny förskola och årskurs ett till sex- skola på Bataljonsgatan i Södra Ekkällan för att svara upp mot det behov som har växt fram i det nya bostadsområdet.

Start för nya förskolan och skolan är planerad till augusti 2015. Inte en dag för tidigt med tanke på den inflyttningstakt som stadsdelen Södra Ekkällan nu visar.

Granne med Kanonhuset

Skolan kommer att byggas och förvaltas av Lejonfastigheter och den är belägen inne i bostadsområdet, utmed Bataljonsgatan och blir närmsta granne med Kanonhuset.

– Vi uppför en skolbyggnad med kapacitet för cirka 350 elever från förskoleålder upp till årskurs sex. Inledningsvis ska en av avdelningarna fungera som förskola för 40–50 barn, men lokalerna byggs så att de enkelt kan konverteras till skolverksamhet om så behövs, säger Andreas Widgren, projektledare på Lejonfastigheter.

Tillfälligt på Atlas

Barn- och ungdomsnämnden har nyligen tagit beslut om ett nytt upptagningsområde för den nya skolan i Södra Ekkällan och skolan är möjlig att välja i önskemål om skola till läsåret 2014 -2015. Elever som väljer den nya skolan placeras tillfälligt på IS Atlas i Garnisonsområdet i väntan på att den nya skolan står klar.

Lejonfastigheter arbetar efter miljöredovisningssystemet Sunda hus, vilket bland annat innebär att materialen som används ska vara miljövänliga, sunda, allergisäkra och, så långt det är möjligt, återvinningsbara. Alla armaturer ska vara anpassade för LED-teknik. Man strävar också efter att skapa en mycket god inomhusmiljö med effektiv och närvarostyrd ventilation och värmeåtervinning samt behaglig akustik.

Fler förskolor

Lejonfastigheter har fullt upp med att bygga ifatt i babyboomens förtecken. I slutet av juni är det dags för visning av ett nytt förskoleprojektet i Lambohov där bolaget just nu bygger en förskola för 160 barn. Barn och föräldrar kommer då att få se åtta avdelningar fördelade på två plan, totalt 2 024 kvadratmeter. I byggnaden kommer det även att finnas bland annat tillagningskök, matsal, allrum, torg, ateljé och rum för vattenlek.