Ny skola i Tallboda

Det blir fler skolplatser i Tallboda i och med att den Nya Tallbodaskolan finns på plats. Den nybyggda skolan kommer ligga på samma plats som den nuvarande skolan och beräknas vara klar senare delen av våren 2019.

I den nya Tallbodaskolan ska finnas plats för cirka 250 mellanstadieelever och lokaler för ungdoms- och fritidsverksamhet. Skolchefen i uppdrag av barn och ungdomsnämnden att teckna hyresavtal för Nya Tallbodaskolan.

 Ny modern skola

Det behövs fler skolplatser i Tallboda, samtidigt uppfyller inte nuvarande lokaler kraven på en modern skola. Därför bygger Lejonfastigheter nu en ny skola som uppfyller kraven på skollokaler och klarar den elevökning som kommer.

– Tallboda växer och vi behöver fler skolplatser för att elever ska kunna gå i skolan i sitt närområde. Här kommer en modern skola byggas där lokalerna kan anpassas efter verksamheten, säger Jakob Björneke (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Enligt byggplanerna blir skolan i två plan med flexibla basenheter för årskurs 4-6, med plats för upp till 250 elever. Tallbodas lokaler för ungdoms- och fritidsverksamhet integreras i skolans gemensamma lokaler och ska användas av såväl skolan som ungdoms- och fritidsverksamhet.