• Barn- och ungdomsnämndens ordförande Catharina Rosencrantz vill se elevernas individuella förmågor i stället för att vara problemorienterad och se till exempelvis läs- och skrivproblem. Foto: Julia Kimell
  • Nuura Hassan har lärt sig svenska på bara några månader. Bäst lär hon sig genom att skriva. I framtiden drömmer hon om att jobba som läkare. Foto: Julia Kimell
  • Elever från de internationella klasserna på Skäggetorpsskolan visade upp vad de lärt sig i olika ämnen. Foto: Julia Kimell

Ny skolreform främjar nyinflyttade ungdomar

Linköpings kommun presenterade i går resultatet av kartläggningen av nyanlända ur flera olika perspektiv, bland annat ur ett pedagogiskt och ur forskningsperspektiv. Catharina Rosencrantz, ordförande i barn- och ungdomsnämnden höll inledningstalet för seminariet.

– Linköping är unikt i Sverige med kartläggningsmaterial av den här typen. Vi har gjort det sedan 2010 på uppdrag av Skolverket. Vi behöver gå från grupperspektiv till individperspektiv. I Sverige har vi en tradition av att dela in folk i grupper, men det är ytterst sällan grupperna är homogena. Så är det också i de internationella klasserna där det kan vara enorma skillnader mellan elevernas erfarenhet. Vi vill se till de individuella förmågorna i stället för att dela in dem i fack efter till exempel skrivfärdighet. En del har aldrig gått i skola innan, och analfabeterna behöver komma på banan så fort det går.

Kommunen vill att skolorna pratar med eleven och identifierar vad som är bra och vad som kan utvecklas. Det är inte alltid eleven själv kan berätta det. Klasserna behöver delas upp efter förmågor i stället för efter ursprung. Det ska byggas en pedagogisk länk mellan elever och lärare för att elever i internationella klasser snabbt ska kunna gå över till vanliga klasser. Dessutom behöver man jobba med föräldrarna.

– Även där är klyftorna stora. En del föräldrar hetsar och tycker det går för långsamt fram medan andra föräldrar aldrig själva gått i skolan.

Mångspråkiga talanger

Seminariedeltagarna fick se hur resultatet av de nya internationella klasserna kan se ut. Nuura Hassan går i den internationella klass åtta i Skäggetorpsskolan. Hon har vistats i Sverige i endast åtta månader, men behärskar redan det svenska språket utmärkt. Hennes modersmål är somaliska, och dessutom kan hon engelska och franska.

– Jag gillar att skriva, och har lätt för att lära mig nya språk. Här bakom hänger uppsatser som min klass skrivit där vi ska beskriva vad som finns omkring oss.

Klasskamraterna Sharmake Nur och Sayid Suleman labbar. Här på Konsert & kongress finns många av elevernas verk till beskådande.