• Juno Blom har arbetat länge med frågor som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck. Foto: Tommy Pettersson

Ny skrämmande rapport

Nyligen har Länsstyrelsen Östergötland producerat en rapport till regeringen som handlar om arbetet med det nationella uppdraget att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

I den aktuella rapporten beskrivs bland annat de ärenden som kommit in till Länsstyrelsens nationella stödtelefon. Dessa samtal kretsar kring utsatta barn och unga, som exempelvis har förts utomlands mot sin vilja, där de riskerat att giftas bort eller blivit bortgifta.

79 bortförda personer

Ett av Länsstyrelsen Östergötlands uppdrag är att ansvara för ett nationellt kompetensteam för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Kompetensteamets uppdrag omfattar bland annat att driva en nationell stödtelefon dit yrkesverksamma och ideellt verksamma kan vända sig för stöd och råd i ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget ska nu pågå i ytterligare tre år under perioden 2018 till 2020.

Sedan stödtelefonen inrättades, i mars 2014, har det totalt kommit in ärenden som rör 79 bortförda personer, varav minst 61 av dem varit under 18 år.

Samtalsökning

Under 2016 kom samtal om 455 ärenden till stödtelefonen vilket är en ökning av ärenden med drygt 50 procent sedan 2015. Samtalen handlar om barnäktenskap och tvångsäktenskap, om barn och unga som förts ut ur Sverige, om dödshot samt om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld som i många fall är grovt.  Samtalen kommer från cirka hälften av landets kommuner. En stor majoritet av de utsatta, 86 procent, är flickor eller kvinnor och minst 55 procent av de utsatta är under 18 år.

– Det är viktigt att alla myndigheter har kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, . Men det är också nödvändigt att kunskaperna i myndigheter omsätts i praktisk handling så att utsatta barns och ungas situation uppmärksammas, förebyggande arbete sker och att åtgärder vidtas till stöd och skydd för utsatta. I dag är det stora skillnader i myndigheternas arbete när det gäller att tillgodose barns behov, säger Juno Blom, utvecklingsledare vid Länsstyrelsen.

Lämnar förslag

Länsstyrelsen Östergötland föreslår i rapporten att regeringen ger en lämplig myndighet i uppdrag att se över problematiken kring bortförda barn och unga. En utgångspunkt för uppdraget bör vara att det i förlängningen ska leda till att främja att myndigheter tidigt vidtar lämpliga åtgärder och agerar i dessa ärenden. Det är viktigt för att undvika den passivitet från myndigheters sida som Länsstyrelsen Östergötland menar har präglat många ärenden om bortförda barn och unga.

– För att myndigheter ska kunna ha ett framgångsrikt arbete krävs ett tydligt ansvar och stöd från chefer och politiker. Så att yrkesverksamma ska få nödvändiga förutsättningar att genomföra sitt arbete med god kvalitet och med de utsattas behov i fokus, säger landshövding Elisabeth Nilsson.