• Elias Aguirre står här på, om inte jungfruelig mark, så ivart fall på mark där en ny stadsdel snart kommer att börja växa fram. Foto: Tommy Pettersson

Ny stadsdel för 16 000

Det är ett av Linköpings största bostadsprojekt någonsin och den nya stadsdelen har fått namnet Djurgården. Den kommer att bestå av 8 000 bostäder där 16 000 personer beräknas kunna bo. Byggandet av den nya stadsdelen kommer under lång tid att prägla Linköping.

Med en mångfald i boendeformer, service, skola och förskola, butiker och verksamhetslokaler, torg och naturområden kommer Djurgården erbjuda något för alla. Med fokus på miljövänligt byggande och en tydlig prioritering av gång-, cykel- och kollektivtrafik kommer hållbarhet vara ett ledord för stadsdelen. Närheten till vackra naturområden i Vallaskogen och Tinnerö är också en kvalitet som kommer tas tillvara i den nya stadsdelen.

Från ord till handling

– Det är dags att gå från ord till handling och förverkliga de visioner som funnits länge för Djurgården. Linköping behöver ett stort tillskott av bostäder för att lätta på bostadsbristen. Samtidigt ger Djurgården oss möjlighet att utveckla Linköping i de viktiga näringslivs- och forskningsmiljöerna i närheten av Linköpings Universitet och Mjärdevi Science Park, säger Elias Aguirre, samhällsbyggnadsnämndens socialdemokratiske ordförande under en fikaträff i den relativt nybyggda livsmedelsbutiken som redan finns på det som senare ska bli den nya stadsdelen. På onsdag är det möte i samhällsbyggnadsnämnden och då förväntas denna ta beslut om planeringsstart av de första områdena för stadsdelen Djurgården, områdena närmast Lambohov. Området omfattar cirka 1500 bostäder, varav den första detaljplanen kommer omfatta 400-700 bostäder.

För människor att växa i

– Linköping expanderar och både människor och företag behöver miljöer att växa i. Vi vill göra det genom att låta staden växa inåt och skapa attraktiva stadsmiljöer. Djurgården kommer att binda ihop universitetet, Vallastaden och Lambohov med staden och bidra till att skapa ett mer sammanhållet Linköping, menar Elias Aguirre vidare.

Dag Johansson, detaljplanechef, hade mycket att berätta om och verkade vara väldigt glad över att man nu kommer igång med själva byggandet. En del har redan förberetts som, till exempel, de bussgator som redan är byggda och som redan är i bruk. Elias Aguirre är inte heller främmande för att det i framtiden även kan bli spårvagnar som trafikerar dessa bussgator. Byggnationen kommer att bli både flexibel och innehålla olika typer av bebyggelse i form av radhus, flerfamiljshus i mellan två till fem våningar och kanske viktigast av allt, det ska vara hållbart och med tydligt miljötänk samt olika mötesplatser så som, torg, skola, butiker och andra verksamhetslokaler.

– Jag ser gärna att man prioriterar gång och cykelvägar samt kollektivtrafiken, avslutar Elias Aguirre.