• Pether Nordin vill börja nya jobbet med att lyssna Foto: Maja Qvarnström

Ny stiftsdirektör i sommar

–Skojigt, svarar Pether Nordin utan tvekan på frågan hur han känner inför sitt nya uppdrag.

Pether Nordin tillträder den 15 juni i år som Linköpings nya stiftsdirektor.

Det finns enligt Pether Nordin mycket andlighet i samhället. Men han tycker att svenska kyrkan inte är tillräckligt närvarande i det. Pether Nordin har märkt skillnaden under resor då han upplevt påsken i Münchens och New Yorks kyrkor som varit smockfulla. Pether Nordin önskar att den svenska kyrkan var mer synlig i samhället, som en oas att reflektera i.

– Vid viktiga livshändelser som när barn föds och ska döpas eller att man gifter sig, då söker sig folk gärna till kyrkan. Samma sak när det händer stora saker i vårt samhälle, säger Pether Nordin.

Stötta församlingarna

Exakt hur Pether Nordin ska göra kyrkan mer närvarnade i samhället vet han inte.

– Det viktiga är församlingsnivån. Stiftets roll är att stötta församlingarna och min roll är att formera stöttandet, säger Pether Nordin.

I det nya uppdraget ska han med stiftet underlätta för församlingarna.

– Att ha jobbat ideellt inom kyrkan har gett mig förståelse för församlingars förutsättningar, säger Pether Nordin.

Scoutledare och baptist

Pether Nordin har varit ideellt engagerad sedan han var femton år. Han började som scoutledare och sedan dess har det fortsatt.

– Det har gett mig en värdegrund, en orientering till hur jag ska förhålla mig till saker som händer i livet. Och en förståelse för människan i en situation och inte bara för sakfrågan.

Pether Nordin gick med i svenska kyrkan för 15 år sedan och är baptist i grunden. Svenska kyrkan kändes intressant för att den har en relation till hela svenska folket. Generellt har folket en positiv bild av kyrkan. Det är något man ska ta fasta på enligt Pether Nordin.

Värnar om ekumenik

Enligt Pether Nordin finns det onödigt många kyrkliga samfund i Sverige.

– Jag värnar om ekumenik, kyrklig enhet, säger Pether Nordin.

Ekumenik har han värnat bland annat genom att vara med och förbereda när Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan bildade det gemensama samfundet Gemensam Framtid. Vad Pether Nordin först vill göra på sitt nya jobb är att lyssna. Lyssna på vad kansliet, styrelsen och församlingarna har att säga.

– Det är viktigt att inte stövla på. Stiftet har en lång historia och skäl till de arbetssätt som finns, säger Pether Nordin.

Maja Qvarnström