• Nu ska bussen och tågen synka bättre. Foto: Stefan Hedström

Ny tabell för buss och tåg

Jämnare turer för Östgötapendeln och bussar med en mera pendelsvänlig tidtabell. Det är några av nyheterna när Östgötatrafiken presenterar sin nya tidtabell.

Från och med den 15 december gäller Östgötatrafikens nya tidtabell. Den innebär att Östgötapendeln kommer att avgå jämnare och då var 20 minut efter att under det senaste åren haft en ryckig tidtabell eftersom konkurrensen om spårtiderna varit hård med SJ men i och med den nya tidtabellen så har samarbetet blivit bättre och det kommer Östgötatrafikens resenärer att märka av.

Avgång var 20:de minut

Pendeln kommer numera att, med få undantag att avgå med 20 minuters intervaller. I Linköping kommer bussarna i tätortstrafiken vara bättre anpassade till Östgötapendelns ankomst och avgångstider eftersom söder- och norrgående tåg kommer att mötas i Linköping. När det gäller landsbygdtrafiken så får många linjer finjusterade tidtabeller för att det ska bli smidiga byten mellan buss och pendeln. Linje 564 läggs ner och turerna övertas av linje 566. En ny hållplats öppnas på Brokindsleden i höjd med Ekholmen och resenärerna från Bestorp och Sturefors får på så vis en kortare och snabbare resa. En snabbare resa får även resenärer från Bankekind då expressbussarna på linje 30 börjar stanna vid den nybyggda hållplatsen Bankekinds vägkors. Landsbygdslinjen 530 fortsätter att köra in i samhället.