• Anita Jernberger (L), ordförande i regionutvecklingsnämnden, gruppledare för L på Region Östergötland. Foto: Irina Fallakha
  • Mats Johansson (S), ordförande i regionstyrelsen, gruppledare på Region Östergötland Foto: Irina Fallakha

Ny tillväxtrapport för regionen

Landstinget Östergötland firar snart ett och ett halvt år sedan man bytte namn och blev Region Östergötland. Under ett seminarium om regional utveckling diskuterade deltagarna om hur utvecklingen varit den senaste tiden.

Man presenterade också resultatet från en aktuell tillväxtrapport som visar att det går bra för Östergötland just nu.

Regionens utveckling går alltså framåt hastigt och på seminariet lyftes flera regionala exempel fram; Baltic Blue Growth, #jagmed, Visual Sweden, Dansens vecka, Företagsjouren och SM-veckan.

Från ax till limpa

Ovanstående exempel är några av de stora projekt som realiserats för att stärka och marknadsföra regionen. Alla kommuner i länet, staten, näringsliv och andra organisationer har tagit ansvar och gått samman för att skapa förutsättningar för bättre samordning och större utvecklingskraft i länet.

Mats Johansson är ordförande i regionstyrelsen och gruppledare för S i Region Östergötland. Han berättar om viktiga uppdrag som ingår i en nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020.

– För att nå EUs lägsta arbetslöshet år 2020 behövs det fler jobb.

Så målet för den regionala tillväxtpolitiken är att öka utvecklingskraft i alla delar av landet, med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Vi kommer att rikta alla våra ansträngningar på att genomföra denna uppgift. Ett starkt regionalt ledarskap gör det möjligt att skapa strategiska samarbeten på alla nivåer.

Kulturell infrastruktur

Anita Jernberger är ordförande i regionutvecklingsnämnden och gruppledare för L i Region Östergötland.

Hon säger att det är viktigt att skapa en kulturell infrastruktur som resurs i människors vardag oavsett bostadsort och social bakgrund. Dessutom är det ett bra sätt för att integrera människor från olika kulturer.

– Kulturen spelar en stor roll i den regionala utvecklingen. Vi har en stark kulturplattform här. Man kan tala med varandra genom dansen, musiken eller teatern.

Den regionala planen omfattar också museiverksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet. Under perioden 2008-2014 visar den nya tillväxtrapporten ett antal positiva förändringar för Östergötland.

Framtidsföretagen går framåt

Antalet sysselsatta blir högre i regionen och framtidsföretagen går starkt framåt med ökad omsättning och nyanställningar. Dessa påstående baseras på en färsk tillväxtrapport som visar att Östergötland har stark utveckling de senaste åren.

De företag och branscher som växer snabbast är inom byggindustri, hotell- och restaurangbranschen, programvaruproducenter och sektorn för tekniska konsulter.

Under den aktuella perioden står sig Östergötland bra jämfört mot övriga regioner. Östergötland tog 4:e plats efter Stockholm, Göteborg och Malmö.