• Nu finns det en ny webbtjänst på linkoping.se. Paul Lindvall var mycket nöjd med det jobb itavdelningen hade gjort. Foto: Tommy Pettersson

Ny tjänst på linkoping.se

I slutet av förra veckanvar kommunens nya hemsida igång med tjänsten ”hitta och jämför verksamhet”. Det man kan jämföra just så här i början och i skarp läge är barnomsorg, skola, hemtjänst och äldreomsorg.

Med den nya tjänsten ”Hitta och jämför verksamhet” blir det nu ännu enklare för Linköpingsbon att få överblick över informationen och jämföra innehållet i de tjänster som kommunen tillhandahåller inom de nämnda områdena.

– Det är viktigt att alla enkelt kan ta del av information om kommunens tjänster och att man då också kan ta del av utvärderingar som gjorts. Den öppenheten bidrar till att underlätta för den enskilde i olika valsituationer. Öppna redovisningar är också ett stöd för verksamhetsutveckling, sade kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall, moderat, vid den pressträffa som markerade startskottet för den nya webbtjänsten.

Jämför skolor

Urban Nilsson, IT-samordare, visade hur man går in på olika sidor och där kan jämföra exempelvis de olika skolorna som finns i det område man är intresserad av. Uppgifter kommer från de resultat som man får från de föräldraenkäter som görs regelbundet görs inom skolan.

Man kan också jämföra fakta från Skolverket om skolorna och på så vis få en bild om hur det ser ut på de olika skolorna. Ännu ett exempel är hemtjänsten där man kan söka på olika utförare och där få veta vilka som erbjuder olika typer av tjänster. Man jobbar även med att få fram olika fakta kring de bad som finns inom kommunen.

– Efter hand kommer vi lägga till fler verksamhetsområden. Just nu tittar vi lite på kommunens olika badplatser. Självklart vill vi också ha synpunkter så att vi kan lägga till fler områden, säger Johanna Gerhardsson, webbstrateg på Linköpings kommun, avslutningsvis.