• Kyrkonämndens ordförande i Slaka, Åke Alm berättar om gravlundar. Foto: Tommy Pettersson
  • I gemensam procession med minneskorset till askgravlunden. Foto: Tommy Pettersson
  • En genomborrad natursten i en damm markerar askgravlunden i Slaka. Foto: Tommy Pettersson

Ny trend vid gravsättning

Frågan om hur vi hedrar våra döda förfäder är och har varit central för alla tiders samhällen och är otroligt viktig för många människor även i modern tid.

På senare år har allt fler anhöriga valt askgravlund istället för traditionell gravsättning. Askgravlunden och minneslundar kräver inget skötselansvar. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för vården och all plantering och besökare får smycka med snittblommor och vintertid med kransar och ljus på plats.

Plats för anhöriga

Skillnaden mellan de olika ”lundarna” är att vid askgravlunden sätts en urna med den avlidnes aska ned på en välsignad plats och markeras på ett eller annat sätt. På det sättet blir gravplatsen känd för anhöriga på ett annat vis än vid minneslundens gravplats. I helgen efter söndagens familjegudstjänst invigde och välsignade Slaka kyrka sin nya askgravlund. Redan innan invigningen fanns det människor som har uttryckt önskemål om att få plats i lunden.

– Intresset för urnnedsättning i askgravlund ökar i förhållande till minneslund som är en anonym gravplats där nedsättningen av aska sker utan att anhöriga känner till någon markerad plats, säger Åke Alm, kyrkonämndens ordförande.

Rörligheten ökar

För plats i en askgravlund betalar man i Slaka 3 500 kronor i en engångsavgift plus kostnaden för markeringsskylten. Man slipper därmed den årliga hyresavgiften som efter några år säkerligen överstiger den initiala kostnaden för en askgravlundsplats. Gravrätten finns sedan i 25 år och därefter tas minnesplattan bort från lunden. I tider när människor flyttar oftare  och längre mellan bostadsorter blir en minneslund eller askgravlund en smidigare lösning än vad traditionell gravsättning erbjuder.

– I Slaka har vi plats för cirka 70 stycken gravurnor och minnekorset bredvid är till för alla som vill tända ett ljus för sina anhöriga, även om dessa inte är begravda på vår kyrkogård.