• Jenny Linde Rektor, Catharina Blad Förskolechef samt Jakob Björneke Ordförande i Barn- och ungdomsnämnden samtalar med Maria Brahim från Botrygg. Foto: Tommy Pettersson
  • Grävskopor och byggkranar avlöser varandra i Harvestad. Foto: Tommy Pettersson

Ny varierad stadsdel växer fram

Idag finns det flera goda exempel på en varierad bebyggelse i Linköping där man blandar hyresrätter, villor och bostadsrätter i en skön stil långt ifrån det gamla miljonprogrammet byggkonst.

Vid en rundtur i Ullstämma och Harvestad får man en riktig upplevelse i former och färger. Området har sina skolor och förskolor, service och infrastruktur är snart komplett.

Flexibla lösningar

Det blandade moderna bostadsbyggandet finns nu mellan Ekholmen och Sturefors. I den fördjupade översiktsplanen för Ullstämma, Möjetorp och norra Sturefors, antagen 2006, redovisades markområden för drygt 1 200 lägenheter och det har till dags datum byggts på i planering och i verkligheten med ännu större antal bostäder.

Ett par tusen bostäder, finns och byggs redan idag nästan alla byggprojekt alla är lika intressanta. Nu senast togs ett första spadtag för en ny flexibel förskola och skola i kvarteret Nässeltråden i Harvestad.

Med på plats fanns Jenny Linde Rektor, Catharina Blad Förskolechef samt Jakob Björneke ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Botrygg vann

Botrygg erhöll, via en markanvisningstävling, projektet att bygga en förskola och skola på den aktuella fastigheten  i Harvestad. Fastigheten ligger granne med kvarteret Nässelsoppan där Botrygg under 2015 byggde tolv skånelängor.

– Harvestad och Ullstämma är väldigt attraktiva områden. Stadsdelen håller på att utvidgas och då behövs det skolor och förskolor. Vi bygger även en förskola till i närheten av Nässeltråden, säger Maria Brahim från Botrygg

Byggnationen startar våren 2017 med inflyttning januari 2018 och lokalerna kommer att hyras av Linköpings kommun. Förskolan, skolan kommer att byggas i två plan och kommer ha plats för sammanlagt 240 barn med cirka 50 personal. Förutom undervisningslokaler kommer det även finnas en mindre idrottshall samt tillagningskök.