• Cecilia Gyllenberg Bergfasth, Jakob Björneke och Karin Granbom Ellison presenterar det nya allaktivitetshuset i Skäggetorp som ska ligga på ”sockavstånd” till skolan. Foto: Kajsa Nilsson
  • I förslaget får Skäggetorps bibliotek flytta in som en basverksamhet i det nya allaktivitetshuset. Foto: Kajsa Nilsson

Nya allaktivitetshuset klart 2018

I tisdags förra veckan presenterade politikerna vad Skäggetorp har att vänta i form av ett nytt allaktivitetshus. Det nya huset föreslås byggas på ”sockavstånd” till skolan, någon simhall blir det inte.

2014 brann Skäggetorps allaktivitetshus ner och nu planerar kommunen att bygga ett nytt hus i närheten av det gamla.

– Det är inte en uppbyggnad av det gamla utan i stället nytt och annorlunda, ett kommunalt gränsöverskridande hus för alla åldrar och som också ska vara attraktivt för personer från andra delar av Linköping, säger Jakob Björneke, socialdemokratisk ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

7,5 miljoner

Lejonfastigheter står för investeringen av bygget med en beräknad investeringskostnad om 46 miljoner kronor enligt Jakob Björneke. Den faktiska kostnaden för att driva allaktivitetshuset beräknas bli 14 miljoner kronor.

Efter att ha räknat bort de redan nu befintliga kostnaderna för husets verksamheter samt intäkter från caféverksamhet landar man på nya utgifter om 7,5 miljoner kronor netto per år. I det alternativ som föreslås har man prioriterat bort de tidigare föreslagna verksamheterna simhall och idrottshall.

– I stället säger vi att huset ska byggas så att det i framtiden kan kompletteras med simhall och idrottshall men i nuläget har vi inte lagt finansiering för att bygga det, säger Karin Granbom Ellison, liberal ordförande i bildningsnämnden.

Biblioteket bas

I det 1 400 kvadratmeter stora allaktivitetshuset kommer Skäggetorps bibliotek flytta in som en av basverksamheterna. Vidare byggs huset samman med en inomhusgång till skolan så att eleverna kan ta sig mellan verksamheterna.

– Vi har massor av tankar på vad vi kan fylla huset med. Vi har tagit höjd ekonomiskt för att bland annat kunna ha e-sportscoacher och studio för att spela in sång och musik men vi ska ha en medborgardialog där vi frågar Skäggetorpsborna vad de vill ha, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth, miljöpartistisk ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Medborgardialogen startar i maj och i höst beräknas bygget vara igång. 2018 står Skäggetorps nya allaktivitetshus färdigt.

– Det finns mark bredvid skolan som är detaljplanelagd där det bara behövs bygglov. Det gör att vi kan komma igång med processen snabbt, säger Jakob Björneke.