Nya åtgärder för att klara Bo2017

Bo2017 kommer att genomföras. Men för att göra det krävs bland annat ett höjt tempo, ökat samarbete och att Linköpingsexpo får en ny, större styrelse. Det menar Koalition för Linköping. – Efter de genomgångar som vi har gjort av alla delar, exempelvis ekonomin och byggherrarnas engagemang, så drar vi slutsatsen att det går att göra ett bra expo 2017, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Micko.

”Kritiska den förra mandatperioden”

Den nya majoriteten har tagit initiativet till att genomlysa
hur arbetet med Bo2017 fortskrider.
– Bakgrunden är att vi var väldigt kritiska den förra
mandatperioden. Vi var kritiska till tidsplanen, engagemanget hos byggherrarna
och hur bolaget sköts. Vi trodde inte att projektet skulle hinnas med till 2016,
och det visade sig vara riktigt eftersom de ändrade tidsplanen. Samtidigt hade
vi rätt om att ekonomin inte räckte, berättar Lena Micko.

Ny ordförande

För att genomföra Bo2017 anser Koalition för Linköping att det
krävs flera, nya åtgärder. Det behövs ett ökat stöd till expobolaget, tätare
ägardialoger, fler partners, en tätare rapportering till alla intressenter samt
en tydligare ledning och styrning av bolaget. Först och främst kommer
Linköpingsexpo att få en ny, större styrelse där Birgitta Ståhl Öckinger blir ny
ordförande.
– Jag ser det som en utmaning och en utveckling för Linköpings
kommun. Det är nödvändigt att jobba tillsammans med kommunens andra bolag och
verksamheter som finns i kommunen, säger Birgitta Ståhl Öckinger.