Nya befarade fall av Newcastlesjukan

I mitten av juni konstaterades Newcastlesjukan på en gård med värphöns i Norrköping och i början av juli var det i Motala kommun som fler höns hade smittats. Nu finns det en stark misstanke om att ytterligare gårdar med värphöns har drabbats av den smittsamma fågelsjukdomen.
Jordbruksverket har beslutat om ett område med särskilda restriktioner runt en gård, som ligger i Linköpings kommun. Restriktionerna omfattar anläggningar med fjäderfän och andra fåglar som hålls av människor i och runt omkring Östra Skrukeby och Östra Harg. Samtliga fjäderfä i besättningarna är avlivade  och stallarna saneras.

Smittar inte människor

Vid analysen av provsvaren från den aktuella gården har det ännu inte gått att påvisa själva viruset, men fåglarna har antikroppar mot sjukdomen.
Det finns också kliniska symtom som starkt talar för att sjukdomen drabbat besättningen.
Jordbruksverket har därför beslutat om att införa ett särskilt restriktionsområde runt gården för att minska risken för smittspridning till andra fjäderfän och övriga fåglar.
– Newcastlesjuka är en mycket smittsam fjäderfäsjukdom som är viktigt att bekämpa om vi upptäcker den. Sprids smittan kan det innebära stora kostnader för samhället och onödigt lidande för de fåglar som drabbas, säger smittskyddschef Lena Hult på Jordbruksverket.
Jordbruksverket har beslutat att införa en inre zon med tre kilometers radie och en yttre zon med 1o kilometers radie kring gården.