• I helgen brann ytterligare en bil i Ryd. Foto: Tommy Pettersson

Nya bilbränder i Ryd och Berga

Trenden är att utomhusbränder ökar

År 2017 har inletts med ett antal bilbränder i både Linköping och Norrköping. I helgen har det brunnit i personbilar i både i Ryd och i stadsdelen Berga.

Under 2016 gjorde Räddningstjänsten Östra Götaland över tio procent fler utryckningar jämfört med 2015. En trend är att det förekommer fler bränder utomhus, där bland annat bilbränder räknas in, medan bränder i bostäder har minskat något enligt den statistik som förbundet taget fram.

Bilbrand i Ryd och Berga

I lördagskväll hade någon eller några tänt på en bil vid Prästbolsgatan i Berga. Vissa iakttagelser har gjorts men polisen är intresserad av ytterligare iakttagelser och uppmanar folk att ringa 114 14.

Klockan 02:14 på söndagsnatten fick polis och räddningstjänst rycka ut till en adress på Rydsvägen på grund av bilbrand. Bilen blev totalt utbränd, en anmälan om skadegörelse genom brand upprättades och under söndagen fanns ingen misstänkt.

Olika orsaker

Totalt gjordes 5 132 utryckningar under 2016 i östra Götalandsregionen och bakom det ökande antalet utryckningar ligger flera olika faktorer menar Ulf Lago, biträdande förbundsdirektör, Räddningstjänsten Östra Götaland.

– Vi är en attraktiv del av landet som attraherar fler och fler människor och verksamheter. Det leder också till att olyckorna och utryckningar blir fler. Under 2016 såg vi dessutom effekter av den stora tillströmning av människor som var på flykt under 2015, något som ställde samhället inför nya och plötsliga utmaningar. Bränder i byggnader ligger på samma nivå som tidigare, men antalet bostadsbränder har minskat med nästan tio procent. Det är färre bränder som orsakats av glömd spis och rökning, vilket är glädjande och helt i linje med vad vi jobbar med, berättar Ulf Lago.

Antal bilbränder fördubblades

Den procentuellt största ökningen av utryckningar står bränder utomhus för där ingår en tredubbling av bränder i skog och mark och en fördubbling av antalet bilbränder.

– Antal bränder utomhus ökade med 70 procent jämfört med 2015, från 330 till 560 vilket är en exceptionellt stor ökning. Varken bilar, skog eller mark börjar brinna av sig själv särskilt ofta, utan det ligger förmodligen andra orsaker bakom såsom slarv vid eldning eller grillning eller att det är anlagt, säger Ulf Lago.