• Det rör på sig i stadshuset när det handlar om namn, nytt och titel. Förra HR- direktören Maria Kreese har sedan början av april fungerat som stabschef vid kommunledningsförvaltningen. Foto: Tommy Pettersson

Nya chefer i kommunen

I staben och personalavdelningen

Det rör på sig i stadshuset när det handlar om namn, nytt och titel. Förra HR- direktören Maria Kreese har sedan början av april fungerat som stabschef vid kommunledningsförvaltningen och Sonja Erlandsson har nu anställts som ny HR-direktör i Linköpings kommun.

Sonja Erlandsson är för närvarande chef för HR-verksamheten i kommunen, och tillträder sin nya tjänst den förste maj 2017. Sonja Erlandsson ersätter nu alltså Maria Kreese.

– Jag är glad för förtroendet och känner en ödmjukhet inför uppdraget. Kompetensförsörjningen till kommunen är en av våra största och viktigaste utmaningar. Vi jobbar brett och med många olika typer av åtgärder, säger Sonja Erlandsson.

Vässar organisationen

Erlandsson kommande uppgifter kommer att röra flera olika frågor, till exempel arbetsmiljö och chefsförsörjning.

– Det är ett stort och viktigt uppdrag. Vi behöver vässa vår HR-organisation så att vi står stärkta inför de framtida utmaningarna, säger Erlandsson vidare.

– Jag är övertygad om att vi med Sonja Erlandsson som HR-direktör kan möta våra stora utmaningar inom kompetensutveckling och rekrytering. Sonja har den förnyelsekraft som vi behöver, säger den relativt nya kommundirektören Paul Håkansson i en kommentar.