• Cecilia Gyllenberg Bergfasth vill skapa bättre förutsättningar för idrotten. Foto: Tommy Pettersson

Nya idrottshallar är på gång

Linköpings kommun fortsätter att ösa på med byggnation av nya idrottsanläggningar. Närmast är det två stora hallar i nya Vasahallen som ska fram.

Det är brist på idrottshallar i centrala Linköping. Därför föreslår kultur- och fritidsnämnden att nya Vasahallen som ska byggas vid Berzeliusskolan får två fullstora hallar. Det ger truppgymnastik och parasport tillgång till bra träningslokaler, som också kan användas för tävlingar och matcher.

Hallarna räcker inte

I dag har Vasahallen fem hallar, men de räcker inte till. Om det byggs två fullstora hallar istället för en och en halv blir det helt nya möjligheter till både träning och tävling. I dag saknar både truppgymnastik och parasport, till exempel rullstolsbasket, fullstora hallar.

De nya hallarna, som ska stå klara 2019, förses med redskap och specialanpassas för parasport. De får flyttbara läktare och en mellanvägg som kan hissas upp i taket.

– I de nya hallarna prioriterar vi tillgänglighet, och att fler föreningar som har många unga aktiva ska kunna utvecklas. Vi vill stärka parasporten som har många duktiga utövare, liksom truppgymnastiken som behöver större ytor att träna och tävla på. Det behövs för att utveckla Linköping som idrottsstad, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP).

Söker nya pengar

För att finansiera hyra och drift av två fullstora hallar, inköp av inventarier och anpassning av lokalerna, ansöker kultur- och fritidsnämnden om mer pengar hos kommunstyrelsen.

– Två fullstora hallar inne i centrala Linköping ger våra barn och unga större möjligheter till idrottande. Idrottsföreningarna har länge velat ha flera fullstora hallar och vi är mycket glada att Vasahallen nu kan bli verklighet. Förhoppningsvis får vi även se nationella idrottstävlingar och turneringar där i framtiden, säger ansvarigt kommunalråd Jakob Björneke (S).