• Utan betande djur skulle landskapen växa igen och flora och fauna skulle inte kunna visa samma mångfald. Foto: Julia kimell

Nya krav för våra betesmarker

Nu och framöver kommer våra betesmarker att inventeras på nytt sätt. Detta på uppdrag av Jordbruksverket, som tillsammans med Länsstyrelsen sköter inventeringen av Östergötlands betesmarker.

I september kom inventeringen av betesmarker igång i Östergötland. Alla Östergötlands betesmarker ska mätas och inventeras för att säkerställa att landskapen hålls öppna och blir synkroniserade gentemot kommande stöd. Då tilldelas man även det gårdsstöd som behövs för att få EU-medel. Dessa pengar betalas ut i efterskott när det är bevisat att kraven på korrekt betesmark uppfylls.

– Dessa förändringsförslag har drivits i EU-kommissionen både av Sverige och andra medlemsländer. Till att börja med inventeras betesmarker med många träd som tidigare inte har gett rätt till ersättning, säger lantbruksdirektör Jonas Källming.

Mildare krav

Förhoppningen är att förhandlingarna och ett beslut blir klara innan årsskiftet. Under de besiktningar som sker med flyg är det inte längre lika viktigt att rätt antal träd finns att skåda. Däremot räknas ytan, men exempelvis tät skog kan förstås inte räknas som upprätthållande av betesmark.

– Går det nya förslaget igenom får vi fler gårdsstöd, men det blir inte per automatik mer pengar från EU, utan det beror på vad man får för pengar i övrigt. Klart är i alla fall att något fler områden större ytor kan räknas som betesmark, avslutar Jonas Källming.