• Fler kvinnor måste ta cellprovskallelsen på allvar. Bilden är från Vrinnevisjukhuset Foto: Kajsa Nilsson

Nya metoder för att komma åt uteblivare

Nu testar Region Östergötland flera insatser för att se vilken som når flest kvinnor som tidigare uteblivit från sin cellprovtagning. Att göra cellprov är av stor vikt för att i ett tidigt skede upptäcka tecken på livmoderhalscancer.

Det gynekologiska cellprovet, screeningen, tar bara ett par minuter och är kostnadsfritt. Ändå är det många kvinnor som struntar i kallelsen. Orsakerna är många: man känner sig frisk, är obekväm med situationen eller är rädd för cancer. Nu provar Region Östergötland nya metoder för att nå fler kvinnor.

– Vår ambition i Koalition för Östergötland är att så många som möjligt går på screeningen, helt enkelt för att det är ett effektivt sätt för kvinnor att minska risken att insjukna i cancer. Nu ska vi ta reda på vilka insatser som har störst effekt när det gäller att motivera östgötarna att delta i screeningen, säger Christoffer Bernsköld, socialdemokratiskt regionråd.

Samtal och hemtest

De två metoder som kommer att användas för att nå de uteblivna kvinnorna är telefonsamtal och HPV-hemtest. Cirka 8 000 personer definieras som uteblivare i Östergötland. Den totala kostnaden för projektet som löper under 2016-2017 är 4,4 miljoner och projektet är utarbetat av verksamheterna som ska möta dessa kvinnor.