• En förskola som har fått större lokaler är Kvinnebyvägen 226. Foto: Tommy Pettersson
  • Nu är Blästadskolan ombyggd och klar. Foto: Tommy Petterson

Nya och ombyggda skolor fyller behoven

Det skrivs ofta om att det byggs för lite i Sverige och speciellt då att det byggs för få bostäder. Bostadsbristen ligger naturligtvis i fokus för våra kommunpolitiker men för att en kommun ska vara attraktiv behövs det också väl utbyggda välfärdstjänster i offentligt styrd regi.

Oavsett om tjänsterna är privata eller i den kommunala verksamheten behövs det ändamålsenlige lokaler för skolverksamhet, äldreomsorg och barnomsorg.

Hackspetten

Lejonfastigheter är det kommunala bolag som äger, utvecklar och hyr ut offentliga lokaler i Linköping. I de cirka 270 fastigheterna man har finns den absoluta merparten inom de kommunala kärnverksamheterna.

Under året har Lejonfastigheter färdigställt flera ny- och ombyggnationer i förskolor och skolor i Linköping. En förskola som har fått nya och större lokaler är föräldrakooperativet Hackspetten på Björkhagsvägen i Hackefors. Verksamheten har tidigare huserat i en äldre byggnad på platsen, men att renovera den var aldrig aktuellt.

– Byggnaden blev något mindre än våra andra nya förskolor, men tack vare en smart planlösning så har det ändå blivit riktigt bra, berättar projektledare Andreas Widgren.

Projekt har tagit cirka åtta månader att genomföra, från rivning av paviljongen tills dess att förskolan åter öppnade den 12 maj i år. Den nya byggnaden är dubbelt så stor, 400 kvadratmeter i ett plan och kan erbjuda plats för cirka 40 barn på två avdelningar.

Tillbyggt på Kvinnebyvägen

Ytterligare en förskola som har fått större lokaler är Kvinnebyvägen 226. Här finns sedan 1976 en så kallad H-byggnad som nu har fått en tillbyggnad på cirka 500 kvadratmeter. Tillbyggnaden innehåller bland annat en ny förskoleavdelning, kök, personalrum samt flera allrum.

– På den yta som tidigare rymde kök och expedition i ursprungsbyggnaden, har vi uppfört flera nya kontorsrum, säger Andreas Widgren.

I samband med tillbyggnadsarbetet har Lejonfastigheter också genomfört underhållsarbete i den gamla delen.

– Vi hade gjort en del förbättringar i fastigheten tidigare, men vissa delar passade bättre att ta när tillbyggnaden var färdig, vilket den var 1 juni i år. Så i juli fräschade vi bland annat upp lekhallen med nya ytskikt. Allt stod klart att tas i bruk efter sommaren.

För att även kunna utöka utemiljön har Lejonfastigheter köpt till tomtyta som inretts med lekutrustning. Under projektets gång har Linköpings kommun dragit en ny tillfartsväg till förskolan, från Lövingsborgsvägen genom det som tidigare varit en grönyta.

Blästadskolan ombyggd

Underhåll, allmän uppfräschning och ökad yteffektivitet var målet när Blästadskolan byggdes om och till i ett stort byggprojekt. Skolan har totalt cirka 400 elever i åldrarna 6 till12 år.

– Förutom underhåll och renovering behövde man fler ytor för undervisning. Dessutom ville vi få bort gamla provisoriska skollokaler och ersätta dem med bättre, permanenta lokaler, berättar Cecilia Arkhed, projektledare på Lejonfastigheter.