• Johan Löfstrand har varit uppe på justitiedepartementet. Foto: Tommy Pettersson

Nya regler i drönarebranschen

Obemannade farkoster i luften har varit en omdebatterad fråga i Sverige. det finns både intressekonflikter och tillståndsregler att se över.

En del debattörer menar att säkerhetsområden, till exempel försvarets anläggningar, och den privata sfären kränks med dessa obemannade farkoster. Dessutom har det höjts röster för att drönarna är en säkerhetsrisk för bemannade flygplan. Den tredje frågan rör skillnaden mellan privata drönarentusiaster och professionell användning av drönarna. En dom i Mark- och miljööverdomstolen har lett till svårigheter för de företag som använder drönare i kommersiell verksamhet.

Ny lag i kraft i höst

Hur som helst har regeringen tagit tag i frågan och utrett och presenterat ett förslag hur man ska lösa frågorna. Strax innan jul lade man fram en ny lagen som är planerad att träda i kraft förste augusti 2017, vilket kommer att möjliggöra drönarfotografering för yrkesverksamma där det inte behövs särskilt tillstånd.

Antalet företag som använder drönare har vuxit i antal och branschen växer snabbt. I Linköping har det under de senaste åren skapats ett kluster för obemannade farkoster, med företag som bland annat Cybaero, Intuitive Aerial och Spotskare.

Borgmästare och riksdagsman

Johan Löfstrand, socialdemokratisk riksdagsledamot, Helena Balthammar, socialdemokratisk borgmästare i Linköping och företagaren Ludvig Emgård träffade nyligen den politiska ledningen och tjänstemän från Justitiedepartementet för att argumentera för företag som använder drönare.

– Det finns flera företag som påverkas hårt av domen och det är viktigt att se till att de kan fortsätta sin verksamhet. Det känns bra att regeringen nu tar tag i frågan, säger Johan Löfstrand, S, riksdagsledamot och Helena Balthammar, S, borgmästare i Linköping flikar in.

– I Linköping har vi företag som använder drönare och för oss är det viktigt att säkerställa företagens fortlevnad. Vi behöver ett bättre anpassat regelverk vilket vi lyfte vid mötet vid justitiedepartementet. Vi behöver nytänkande och innovativa företag.

En utmaning

Under samtalet lyftes också frågan att under våren och sommaren 2017 tillåta fotografering innan den kommande lagen träder ikraft. Det mesta av drönarfotografering sker under vår och sommartid. Då har många av de yrkesverksamma inte har möjlighet att drönarfotografera beroende på att de flesta inte har kunskap, ledtid, ekonomiska resurser eller är villiga att ta risken att söka tillstånd hos länsstyrelsen.

– Jag är nöjd med att regeringskansliet ser allvaret för drönarföretagen och att en ny lag träder i kraft i augusti. Men det löser inte situationen för drönarförtag ur det korta perspektivet. Jag skulle vilja se ytterligare åtgärder för att dessa företag redan under våren ska kunna vara verksamma, hävdar Ludvig Emgård.