• Muharrem Demirok var spänd över att äntligen få visa de sex arkitektförslag på framtidens resecentrum och den nya stadsdelen Kallerstad.

Nya resecentrum i antågande

Ostlänken är i antågande och Linköpings kommuns planer på att utveckla staden över ån i samband med nytt resecentrum, har kommit till ett första konkret skede. I måndags avtäcktes tre kuber där sex arkitektförslag på hur kommande resecentrum och delar av stadsdelen Kallerstad kan se ut.

Det var kommunstyrelsen ordförande Paul Lindvall och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Muharrem Demirok som presenterade förslagen. Kuberna, som står vid Stångebron, kommer att finnas kvar till mitten av september.

– Det här är historiskt och det kommer att påverka Linköping genom generationer. För första gången på 100 år byggs ny järnväg mellan Linköping och Stockholm men det här handlar också om att skapa en större stadskärna som växer över ån, sade Paul Lindvall innan avtäckningen.

Bygga stad

De främsta förutsättningarna för tävlingen har varit att resecentrum ska ligga på östra sidan av ån samt att järnvägen kommer att korsa Stångån över en bro. Samtidigt handlar det om att bygga stad med social och ekonomisk hållbarhet, sade talarna under presentationen.

– Det är svårt att sätta ord på känslan att äntligen få visa upp de förslag vi har valt ut. Detta är det största jag kommer att få uppleva under min politiska karriär, säger Muharrem Demirok som även är jurygruppens ordförande.

Ny stadsdel och järnväg

Utöver det nya resecentrumet innehåller förslagen även en skiss på delar av vad som kommer att bli den nya stadsdelen Kallerstad. Tanken är att stadsdelen ska inrymma drygt 5000 lägenheter och 15 000 nya arbetsplatser. 2017 är startåret för att påbörja byggnation av nya resecentrum och förhoppningen är att tågen kan börja rulla under 2022.

– Hela stadsdelsomvandlingen, sett över 30-40 år, kommer gå på några miljarder. Vi har en referensgrupp som kommer att titta på vilka ekonomiska förutsättningar vardera förslag har, säger Muharrem Demirok. De tre kuberna med förslagen kommer att stå kvar till och med mitten på september. I oktober kommer en vinnare att presenteras. Det vinnande förslaget kan komma att bearbetas för att anpassas efter de förutsättningar som finns.