• Mikael Sanfridson vill vara med och utveckla äldreomsorgen i Linköping. Foto: Tommy Pettersson

Nya riktlinjer för servicehusen

På det senaste sammanträdet som Äldrenämnden genomförde fattade man beslut om nya och mer restriktiva riktlinjer för boende i servicelägenhet.

Beslutet innebär också att en utförare ska ha det totala ansvaret på respektive servicehus. Detta ska vara en del i den framtida, långsiktiga utvecklingen av servicehus och övriga särskilda boenden.

Beslutet var inte okontroversiellt. Moderaterna och Kd var upprörda och reserverade sig mot beslutet som bland annat ställer högre krav på att få ett boende i ett servicehus.

Ville ha omformuleringar

Sedan 2008 kan olika utförare ha ansvar för olika delar av verksamheten på ett servicehus.

Det har visat sig att med olika utförare för hemtjänst och hemsjukvård blir samordning och teamarbete svårare. Trots samverkansrutiner och oftast en god vilja från olika utförare kvarstår problem och kvalitetsbrister hävdar den styrande Koalitionen men man får inte med sig den borgerliga oppositionen i äldrenämnden på de nya hårdare kraven.

– När Koalitionen inför högre krav för boende i servicelägenhet drabbar det många äldre. En uppskattad och, hittills, lättillgänglig boendeform som bidragit till att så många Linköpingsbor uppskattar äldreomsorgen i kommunen, säger Fredrik Lundén (M) i en kommentar.

– Med Koalitionens nya riktlinjer stängs dörren för många äldre och ser man till de boende idag så skulle över en tredjedel inte få biståndsbeslut om servicelägenhet, menar Sara Skyttedal (Kd).

Valmöjlighet viktigt

Nämndens beslut innebär förutom hårdare regler kring boendet också att en utförare i ett servicehus ska ansvara för både individuella insatser i form av hemtjänst och övrigt, till exempel hälso- och sjukvård. Genom samordningen av omsorgs- och vårdinsatserna ökar patientsäkerheten.

– Valmöjligheter för de äldre är viktigt och kommer kvarstå med de nya servicehusen. Vi behöver utveckla nära omsorg i våra olika delar av kommunen. Servicehus ger de äldre ökad trygghet och frihet. Detta är ett viktigt steg i utvecklingen för äldreomsorgen i Linköping, säger ordförande i Äldrenämnden Mikael Sanfridson (S) och fortsätter med en kommentar om behovet olika boendeformer.

– Många äldre efterfrågar en mellanboendeform för de som inte har behov av vård- och omsorgsinsatser dygnet runt. Trygghetsboenden har gemensamma lokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation. Detta ger de äldre ett så självständigt liv som möjligt.