• Det är viktigt att elever med utländsk bagrund kan nå målen i skolan, anser Karin Granbom Ellison. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Nya tag för minskad segregation

Mer hjälp till elever med utländsk bakgrund

Nu ska elever med utländsk bakgrund i gymnasieskolan få mer hjälp. Kommunen satsar tre miljoner kronor och pengarna ska bland annat fördelas till studiehandledning i modersmål.
Enligt SCBs uppgifter har andelen elever med utländsk bakgrund ökat i Linköping – 2008 var det 17 procent och 2013 var det 24 procent.

–Ett av våra prioriterade områden är att minska segregationen, och en viktig del i arbetet är att förstärka förutsättningarna för unga med utländsk bakgrund att nå målen i skolan, säger Karin Granbom Ellison, ordförande i bildningsnämnden.

Sommarskola

Bildningsnämnden har beslutat om att fördela de tre miljoner kronorna till inläsning av läromedel på modersmål, studiehandledning i modersmål, språkstödjande arbetssätt och sommarskola i språkintroduktion. 

Både kommunala skolor och fristående skolor får ta del av pengarna. Fördelningen sker efter resultat från lästest.

Brist på studiehandledare

Till exempel har Skäggetorpsskolan anställda studiehandledare i modersmål, vilket är en person som ger stöd i andra ämnen än språk. 

Hen behöver inte vara lärare men det är en fördel.

–En utmaning är att hitta skickliga studiehandledare i modersmål. 

Jag har uppfattat att det finns en brist på det i dag. Men med de här pengarna finns det en bättre förutsättning än tidigare.