• Från föregående års utvecklingsarbete.

Nya tider för bibblan

Det tryckta ordet har sedan länge förutspåtts en drastisk och bråd död. Papperstidningar, böcker och bibliotek har mönstrats ut av ”förståsigpåare” under den tid som det digitala flödet har sköljt över oss.

Det är därför glädjande att ta del av den nya besöks- och utlåningsstatistiken vid Linköpings stadsbibliotek som visar att intresset har ökat. Undersökningen förra gången, 2012, visade på samma sak så  trenden håller i sig även i år.

Trenden är bruten

Sveriges bibliotek har de senaste åren visat en nedåtgående trend i antalet utlån och besök. De nya utlånings- och besökssiffrorna från Linköpings stadsbibliotek visar dock att trenden för Linköpings del är bruten.

– Det är mycket glädjande och väldigt roligt. En försiktig analys kan vara att samarbetet i regionen via Götabiblioteken gett våra besökare ett större urval att välja på. Dessutom har programutbudet ökat. I år har huvudbiblioteket, bokbussen och närbiblioteken tillsammans erbjudit över 2000 större och mindre aktiviteter och program för både barn och vuxna, säger Lena Axelsson, bibliotekschef.

Utvecklingsarbete är grunden

Från 2011 till 2012 ökade lånen med sju procent. Under perioden augusti-september 2012 respektive 2013 ökade lånen med fem procent. Antalet utlån per invånare är fortfarande strax under riksgenomsnittet. 2011 hade riket 7,3 lån per invånare och Linköping 6,3. Men skillnaden minskar: Ifjol hade riket 7,1 lån i snitt per invånare och Linköping 6.6 lån per invånare.

Även antalet besök ökar. Under perioden januari-augusti 2011 och 2012 steg antalet besök med 0,4 procent. Under samma period 2012 till 2013 var ökningen 2,2 procent.

– En framgångsfaktor är att vi efter ett omfattande utvecklingsprojekt 2011 genomfört, och kommer att genomföra, ett flertal förbättringar såsom utökade öppettider, sänkta förseningsavgifter och gratis utlån av filmer, säger kultur- och fritidschef Karin Semberg.