Nya villainbrott i helgen

Antalet halverat sedan förra året

I helgen begicks det ännu ett villainbrott i kommunen. Man får lätt för sig att dessa har ökat lavinartat men vid en koll med polisen visar att de så gott som halverats sedan förra året.
Den gångna helgen har länet drabbats av ett flertal bostadsinbrott. I Linköping kommun skedde ett av dessa och det skilde sig på intet sett från hur det brukar gå till när tjuvar tar sig in en privatbostad.

– Det här inbrottet är väl i mångt och mycket klassikt i alla avseenden och ett skolexempel på hur det allt som oftast går till när en villa får objudna gäster, menar Robert Aldén, utredningsbefäl vid Linköpingspolisen och en av de som jobbar med inbrott i bostäder.

– Det senaste inbrottet ägde rum under sen lördagseftermiddag eller möjligen tidig kväll. Vi har gjort en brottsplatsundersökning och det har stulits en del saker men riktig vad är vi inte helt klara över ännu, fortsätter Robert Aldén som samtidigt berättar att antalet bostadsinbrott faktiskt halverats jämfört mot samma tidsperiod.– 2014 hade vi till dags datum haft 45 bostadsinbrott och i år under samma period så är vi uppe i 19 stycken. Tittar man sedan på 2013 så var det hela 60 stycken inbrott. Nu fluktuerar det lite från år till år vilket kan bero på olika saker som om olika utländska såväl som svenska ligor opererar i länet samt vilka som sitter inne eller inte. Den gånga helgen har det varit flera inbrott i hela länet och vid en husrannsakan i Norrköping så hittades gods från ett, eller flera, inbrott i Linköping. Robert Aldén är inte själv insatt i de fallen men vet vilka inbrott det rör sig om.

– Bostadsinbrotten är även bundna till årstiden i viss mån, avslutar Robert Aldén vid Linköpingspolisen.