• Under våren inför Åtvidabergs kommun ett system med personallås som styrs av en speciell mobiltelefon. Foto: Scanpix

Nyckelfri hemtjänst införs under våren

Under våren inför Åtvidabergs kommun ett system med personallås och för alla som har hemtjänst eller trygghetslarm.

Kostnaden för förändringen betalas helt av kommunen. Åtvidabergs kommun inför under våren ett system med personallås för alla som har hemtjänst eller trygghetslarm.

Detta gör Åtvidabergs kommun för att säkerställa kvaliteten och öka säkerheten när det gäller nyckelhanteringen. Det kommer även att öka tryggheten för brukaren.

När hemtjänstpersonalen knackar på dörren aktiveras låsenheten och hemtjänstpersonalen kan låsa upp med hjälp av en speciell mobiltelefon, då det inte går att öppna med vilken mobiltelefon som helst. De godkända mobiltelefonerna som användas av hemtjänsten har hög säkerhet och det är endast behörig personal som har tillgång till telefonerna och kan använda dem.

Närstående till brukaren använder nyckel som vanligt och låsenheten påverkar inte det vanliga låset. När låsenheten monteras görs ingen åverkan på dörren. Om hemtjänsten eller trygghetslarm upphör monteras låsenheten ned och dörren återställs som den såg ut från början.

Kostnaden för förändringen betalas i sin helhet av Åtvidabergs kommun och själva monteringen av låskontrollen kommer att utföras av speciellt utbildad personal.