• Lena Ek, Pelle Zettersten, Annika Elmqvist och Deniz Tütüncü diskuterade. Foto: Rebecca Björkholm

Nyetablerad Tema Miljöförändring

Välkänd miljöforskare föreläste

Nyetablerade Tema Miljöförändring presenterade sin verksamhet, bland annat genom kortfilmer, under en halvdag på Linköpings universitet. En välkänd miljöforskare föreläste och en paneldiskussion kring utmaningarna vid miljöförändringar stod också på agendan.
– Vi har gjort 13 filmer i kortformat. De illustrerar vår förmåga att belysa komplexa miljöutmaningar genom att visa glimtar av de resultat våra 67 klimatforskare kontinuerligt tar fram, liksom beskrivningar av den framgångsrika miljövetenskapliga grundutbildning som vi bedriver, berättade Mattias Hjerpe, föreståndare för Centrum för klimatpolitisk forskning, som numera ingår i Tema Miljöförändring.

Matutmaning

Professor Carlos M Duarte, en miljöforskare i världsklass från King Abdullah universitetet i Saudiarabien, inledde eftermiddagen. Han har studerat miljöförändringar i allt mellan tropiskt och arktiskt klimat.

– Vi kan inte fly undan den snabba befolkningsökningen, så utmaningen ligger i hur vi ska kunna odla tillräckligt med mat för att kunna nära den mänskliga populationen, sade han bland annat.

Industriell konkurrens

Ett av de globala problemen professor Carlos M Duarte adresserade är vattenbrist. För att producera mat behövs vatten och land. Sedan början av 1900-talet har andelen vatten som används av industrin stadigt ökat, samtidigt som andelen vatten till matproduktion minskat. Idag är de industriella nivåerna rekordhöga, och resurserna är begränsade.

Köttproduktion slösar vatten

Ett annat problem är köttätande, som är ett slöseri med vatten. Forskning visar att i länder där levnadsstandarden höjs ökar också köttkonsumtionen – vilket ytterligare ökar trycket på jordens resurser. I västländer, med blanddiet där kött utgör en viktig del, går det åt 5 kubikmeter vatten per person dagligen för att framställa maten. I jämförelse drar en vegetarisk kost endast 2,6 kubikmeter vatten. Forskarna har räknat ut att en tillräcklig kost kan produceras med så litet som 1 kubikmeter vatten per person och dag.

Paneldiskussion

Dagen avslutades med en paneldiskussion kring hur Tema Miljöförändring kan bidra med lösningar på de utmaningar miljöförändringarna ställer oss inför. I panelen deltog Lena Ek (riksdagsledamot och före detta miljöminister), Annika Elmqvist (initiativtagare till Klimatriksdagen 2014) och Deniz Tütüncü (masterstudent). Moderator var Pelle Zettersten, vetenskapsjournalist på Sveriges Radio. Annika Elmqvist efterlyste bland annat en kunnig miljöjournalistik och att hotet från klimatförändringen tas på allvar.

Tekniskt och samhälleligt

Forskningen som drivs på Tema Miljöförändring är bred. En del av forskningen är inriktad på mer laborativa och tekniska projekt, till exempel dricksvattenfrågor, föroreningar, biogasproduktion och växthusgasutsläpp. Andra forskargrupper studerar till exempel hur samhällets olika grupper förstår miljöutmaningar och förutsättningar för miljöförändring. Det kan då handla om klimatförhandlingar och vad som styr beslutsfattande kring miljöfrågor och hållbar utveckling.