• Martin Riessen där han trivs bäst. Foto: Christina Karlén
  • Orgeln har många skruvar att hålla reda på. Foto: Christina Karlén
  • I över 30 år har han varit orgelmusiken trogen. Foto: Christina Karlén
  • Orgeln är tillverkad på 1820-talet. Foto: Christina Karlén

Nyfiken organist på Vikbolandet

Martin Riessen är uppvuxen i Matteus församling i Stockholm och började redan som 13-åring ta orgellektioner för Bengt Berg, bördig från Vadstena. På 1980-talet blev han färdig kantor.

Han är en nyfiken person. Allt som känts spännande har han velat prova. Han läste teologi och hade tankar på att bli präst men musiken var roligare, så det blev till slut organistutbildning på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

– Jag hade inte varit där jag är om inte morfar tagit med mig som fyraåring till kyrkan. De vuxnas engagemang, den högtidliga stämningen och det vackra kyrkorummet påverkade mig absolut. Kyrkan var Stefanskyrkan i Stockholm. Morfar lutade sig stilla framåt och sa lågmält ”Och här är man tyst!” Det begrep jag, berättar den 44-åriga organisten som sedan i oktober tjänstgör i Östra Vikbolandets pastorat.

Fot i varje regemente

Sedan 1994 är Martin Riessen brunnskantor varje sommar på Medevi Brunn. Han säger att han som god lutheran har en fot i varje regemente. Han har genom åren kombinerat olika tjänster i såväl Svenska kyrkan som Försvarsmakten. Kyrkligt kommer han närmast från 16 års tjänstgöring i Tyska S:ta Gertruds församling i Gamla stan i Stockholm. Militärt kommer han närmast från Livgardets Dragonmusikkår, där han var musikdirektör. Dessförinnan tjänstgjorde han i 20 års tid som slottskantor på Militärhögskolan Karlberg.

– Under mina organiststudier fick jag lära mig att en av Sveriges finaste orglar finns i Östra Husby kyrka på Vikbolandet, och det har varit en fröjd, påpekar han.

– Att på plast kunna konstatera att professorn hade rätt. Men inte bara det, hela pastoratet är i fråga om sitt orgelbestånd ett juvelskrin och jag känner mig privilegierad att få verka här.

Lär känna bygden

Nu vill Martin lära känna bygden och folket, använda och ta hand om de fina instrumenten, inklusive kören, Ö. Husby-Häradshammars kyrkokör, komma in i församlingslivet och se hur det fungerar. Han har idéer om att kyrkomusiken måste få leva.

– Det finns två diken som kyrkomusiken kan trilla ner i; antingen blir man som organist överfrom och därmed ”musikrasist” eller så glömmer man bort sin psalmbok i det ständiga sorlet av pop- och underhållningsmusik. Bengt Berg lärde mig att om det rent tekniskt är möjligt att spela musiken på orgel, så ska man spela den om något ovanligt stycke önskats vid dop, bröllop eller begravning.

En stor energigivare för Martin Riessen är Den svenska psalmboken. Han citerar biskop emerita Caroline Krook när hon en gång instruerade en kyrkomusiker:

– Du ska få folk att sjunga!

Babypsalmsång

Det som närmast står på schemat är att Martin, tillsammans med hustru Kristina, som arbetar som församlingspedagog med diakonalt ansvar i pastoratet, startar upp babypsalmsång i januari, i Östra Husby kyrka.

– Det är musikaliskt fostrande, diakonalt och socialt. Vi träffas i kyrkan, sitter på en stor mjuk matta och får lyssna till och sjunga med i psalmer. Alla är välkomna, men när man kan börja gå är man för stor!