• Annalena Lindgren, rektor på Nygårdsskolan i Skäggetorp i Linköping, står framför den yta där det nya skolbygget ska ligga. I juli 2017 ska allt vara klart. Foto: Leif Larsson

Nygårdsskolan byggs ut och om

Fem paviljonger rivs

Nygårdsskolan i Skäggetorp ska byggas ut och byggas om. Fem paviljonger rivs och en ny tvåvåningsbyggnad byggs bredvid och ihop med nuvarande huvudbyggnad.
– I dag har vi 260 elever på skolan som är byggd för 150 så vi
är trångbodda. Den nya skolan ska ta 360 elever, berättar rektorn Annalena
Lindgren.
Skolan, ett stenkast från Skäggetorps centrum, byggdes 1969
och inte speciellt mycket har åtgärdats sedan dess. Dessutom behövs fler både
skol- och förskoleplatser i Linköping så bygget är nödvändigt. Det hela har
varit på tal länge men alltid har något hinder dykt upp och stoppat bygget. Men
nu är det politiska beslutet fattat.
– Paviljongerna börjar rivas 1 juli i år men jag vet inte
exakt när man börjar bygga. Planen är att nybygget ska slutbesiktigas 1 juli
2017. I dag har skolan 3 400 kvadratmeter till sitt förfogande, när nybygget är
klart blir skolan på totalt 3 900 kvadratmeter, omvittnar Annalena Lindgren.

Nya funktioner

I dag finns en förskola i en separat byggnad en bit bort.
Förskolan införlivas i nybygget när nuvarande kontrakt går ut om några år. Då
kommer förskola upp till femte klass att samsas i samma skolhus.
– Det blir också en del nya funktioner i de befintliga husen.
Matsalen byggs ut och blir större och mottagningsköket blir i stället ett
tillagningskök. I dag hämtar vi maten från Skäggetorpskolan, förtäljer
rektorn.
I Linköping byggs skolor numera på ett flexibelt sätt så att
förskola enkelt kan ändras och bli en skola - och tvärtom. Inget undantag för
Nygårdsskolan.
– Det finns mycket små barn i området så just nu behövs många
förskoleplatser. När förskolebarnen sedan blir äldre så kanske det behövs fler
skolplatser. Att bygga flexibelt är därför smart, påpekar Annalena Lindgren.

Nya profiler?

När Nygårdsskolan genomgår sin ansiktslyftning så flyttar alla
ut ur skolan och utövar sin vardag på annat håll i två år.
– Var vet jag inte än. Men jag tvivlar inte på att det ordnar
sig. Lösningen blir kanske inte optimal men det är bara att gilla läget. Det
blir desto bättre när det nya är klart.
Annalena Lindgren har varit rektor på Nygårdsskolan i 5,5 år
och tycker det ska bli väldigt roligt att det äntligen sker en upprustning.
– Barnen behöver och är värda en fin skola. Vi har pratat om
att bygga in nya profiler som en estetisk med musik och teater och en med basket
nu när en ny basketklubb startar i Skäggetorp. Barnen behöver uttrycka sig på
olika sätt, avrundar Annalena Lindgren, rektor på skolan som om 2,5 år har ett
helt nytt utseende.