• Toppbetyg för Gamla Linköping och än mer populärt blir nog friluftsmuseet när den gamla teatern kommer på plats sommaren 2014. Foto: Tommy Persson

Nyhetsveckan i backspegeln

Linköpings Posten summerar nyhetsflödet under vecka 47

Onsdag 20 november

Den för dubbelmord misstänkte 33-årigens försvarare Thomas Bodström uttalade sig för Linköpings Tidning under den gångna veckan. Bodström menade att 33-årigen vidhöll att han inte minns någonting av händelseförloppet då två personer fick sätta livet till.

Den centerpartistiske riksdagsmannen Staffan Danielsson, boende utanför Bankekind, JO-anmäler nu Livsmedelsverket i frågan om hur mycket ost man kan eller ska äta och om den ska vara klimatsmart eller inte.

Torsdag 21 november

Folkparken som folkrörelse håller på att dö ut men nu görs det en ansats att ta till vara på det som var då Gamla Linköping kommer att hålla en utställning om Folkets Park. En insamling av minnen kommer att hålla öppet för den som vill dela med sig av de parkminnen som man bär på. Man kan bidra med biljetter, foton, affischer och annat.

Fredag 22 november

Två utländska män greps på Ullevileden i Tornby med en stor mängd läppstift i lasten. Nu sitter de anhållna hos Linköpingspolisen men de säger sig själva vara oskyldiga. Det visar sig även visar det sig att samma tjuvar eller möjligen två andra också har begått omfattande stölder av just smink och skönhetsprodukter vid ett tidigare tillfälle.

– Om det är en liga eller inte vet jag inte i nuläget men de stölderna inträffade för drygt tre veckor sedan och av övervakningsfilmerna så stämmer deras arbetssätt väl överrens med dem som vi har sitter hos oss just nu, säger utredningsbefälet Ulf Andersson och fortsätter med att säga att det vid båda tillfällena stulits smink och då företrädesvis läppstift för betydande belopp.

Lördag 23 november

Högsta betyg blir det till Gamla Linköping när man frågar dem som besökt friluftsmuseet och om de kan tänka sig att komma tillbaka eller rekommendera andra att besöka Gamla Linköping. Hela 65 procent av dem som besöker Linköping gör även ett besöka i Gamla Linköping och hela 14 procent är dessutom utländska besökare.

Söndag 24 november

Lördagsnatten mot söndag innebar en del arbete för polisen i Östergötlands län. Länskommunikationscentralen har hanterat sammanlagt 100 händelser av varierande slag mellan klockan 22.00 och till och med 05.00. Under samma tid har totalt 18 personer omhändertagits i länet med anledning av fylleri och/eller ordningsstörning. De flesta av dessa har omhändertagits runt krogarna i centrala Linköping.

Måndag 25 november

Linköping hamnar på tredje plats bland större städer i SKL:s ”Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet”. Det är en bättre placering än tidigare. I förhållande till sin storlek är Linköping en trygg och säker kommun att leva i. Rapporten från Sveriges kommuner och landsting, SKL, innehåller uppgifter om hur vanligt det är med bränder, olyckor, våldsbrott och stöldbrott i respektive kommun under perioden 2010-2012. Uppgifterna har räknats ihop till ett sammanvägt värde som kommunerna rangordnas enligt. Ju lägre värde, desto bättre placering. Linköping kommer på 70:e plats bland alla 290 kommuner i hela landet. Det är tre placeringar bättre än för tio år sedan. I kategorin Större städer ingår 31 kommuner med mellan 50 000 och 200 000 invånare. Där kommer Linköping på tredje plats efter de andra studentstäderna Lund och Uppsala.