• Resurssamordnarna Jussi Eklöf och Andreas Thander har fått i uppdrag att starta den nya kommunala verksamheten Frivilligcentrum. Foto: Dennis Petersson
  • Frivilligcentrum ska på ett mer effektivt sätt ta tillvara på den frivilliga kraften i samhället. Foto: Dennis Petersson

Nytt centrum för frivilliguppdrag

För att på ett bättre sätt ta till vara på de frivilliga krafterna i samhället har Linköpings kommun startat ett helt nytt projekt, som i sin tur ska generera i en helt ny enhet, nämligen Frivilligcentrum. Vår tidning har träffat duon bakom den framåtsträvande satsningen. – Det behövs verkligen någon som samordnar kraften, säger de.

Det är kollegorna Jussi Eklöf och Andreas Thander som har fått i uppdrag, som resurssamordnare, att göra idén till verklighet. Den förstnämnda var med om att lägga grunden till projektet genom ett tjänstemannaförslag, som efter den europeiska flyktingkrisens start, presenterades under hösten 2015. Många Linköpingsbor ville ställa upp och erbjuda sin hjälp, men få visste vart de skulle vända sig, något som den nya enheten ska ändra på, genom tydligare riktlinjer och ramar.

Samordna kraften

– Frivilligcentrum är för första gången ett sätt att samla allt under ett och samma paraply. Om det skulle uppstå en situation i samhället där många ideella krafter krävs underlättar enheten genom att fungera som en slussverksamhet. Är man som medborgare intresserad av att bidra ska man kunna vända sig till oss för att få information och hjälp, berättar Jussi Eklöf och partnern Andreas fyller i:

– Det behövs verkligen någon som samordnar kraften, annars är det lätt att man tappar den. Engagemanget bland oss svenskar är ju jättestort, och det finns där, det är bara att kolla på statistiken så ser man hur många av oss som är medlemmar i en förening. Detta ska vi arbeta för att ta tillvara på på ett mer effektivt sätt.

Samverkan

Projektet drogs igång vid årsskiftet och genom sina tidigare kontakter som anställda på Socialförvaltningen har de byggt upp ett nödvändigt nätverk. Tillsammans bygger de i detta nu upp en samverkansgrupp bestående av representanter från aktörer i samhället som på något vis kommer i kontakt med frivilligarbete, det vill säga Kriminalvården, Region Östergötland, Röda Korset, Stadsmissionen och Svenska Kyrkan. Förhoppningen är att Frivilligcentrum ska vara en permanent kommunal verksamhet vid 2017-års slut.

– Möjliga uppdrag som vi ska informera och öka kunskapen kring är till exempel familjehem, stödfamiljer, kontaktpersoner och gode män, men också läxhjälp, språkcaféer och andra volontäråtaganden. Med Frivilligcentrum kommer vi även att kunna rikta vår rekrytering av frivilliga på ett helt annat sätt för att möta behoven, berättar Jussi.

Varför ska man då åta sig ett frivilligt uppdrag?

– Att hjälpa någon annan är att hjälpa sig själv att förstå vad empati och medmänsklighet egentligen är. När man åtar sig ett sånt här uppdrag blir det helt plötsligt väldigt konkret, avslutar Andreas.