• Första steget för de nya ägarna är att riva den brandhärjade byggnaden och sedan rusta upp resten av anläggningen så småningom. Foto: Tommy Pettersson
  • Sami Rahim är en person som aldrig ger upp. Foto: Tommy Pettersson

Nytt företag har köpt Glyttingebadet

En ny simhall ska byggas någonstans i Linköping, förmodligen i närheten till den gamla uttjänta simhallen som ska rivas. Simhallsbygget vid Tinnerbäcksbadet kommer att gå loss på 500- till 700 miljoner kronor.

Med detta i åtanke blir frågan om Glyttingebadets framtid satt i ett både geografiskt och ett djupare socialt sammanhang. En ny simhall behövs det är alla överens om i det nya kommunfullmäktige som nu bänkat sig.

Den nya majoriteten, Folkpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna har i olika valrörelseutspel talat vackert om att satsa på Linköpings barnrika hyresrättsområden, Ryd, Skäggetorp, Berga och Lambohov. Det enda fungerande utomhusbad som funnits i dessa områden är Glyttingebadet som nu under en längre tid stått och förfallit. Socialdemokraterna har pratat om ett bad i Ryd och Miljöpartiet vill bygga en anläggning i Skäggetorp.

Klasspolitiskt styrande?

Den borgerliga majoriteten gav pengar till upprustning av de föreningsdrivna baden i Linghem och i Vikingstad under sin ”regeringstid”, men man förhöll sig negativ till att rusta upp Glyttingebadet.

När medborgare Alexandra Bengtsson lämnade in ett medborgarförslag i oktober 2011 om att starta upp det populära Glyttingebadet igen handlade det om att kommunen skulle utreda möjligheterna att rusta upp och få tillgång till badet.

Men det medborgareförslaget avslogs våren 2013 med hänvisning till att kommunen inte äger anläggningen och ett återköp var inte aktuellt.

– Jag tycker det är väldigt tråkigt att det blivit så här men den nuvarande ägaren av Glyttingebadet. Han har ett stort ansvar i det hela. Kommunen vill att ägaren tar ett långsiktigt ansvar för anläggningen och inte som nu är fallet att man låter den stå och förfalla, sade kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall i en kommentar den gången 2013.

Tävlingar eller sociala satsningar

Kommunen satsar nu offensivt i kommunen på sport och fritidsanläggningar i syfte att försöka bli ”Årets idrottshuvudstad” redan nästa år. Ny simhall, ny ridanläggning, fotbollsarenan och upprustning av utomhusbaden i Vikingstad samt Linghem är exempel på denna strävan. Årets idrottshuvudstads tävling ställer upp olika kriterier. Men det krävs både anläggningar för olika idrotter såväl som satsningar på barn- och ungdomsidrott samt bredd- och motionsidrott.

Länk mellan Ryd och Skäggetorp

Badanläggningen har varit nedlagd och stått obevakad en längre tid vilket lett till omfattande skadegörelse. Klotter, vandalism och också en brand har hemsökt det förr så populära kvartersbadet i Skäggetorp. En brand uppstod i mitten av maj förra året entrébyggnaden till Glyttingebadet och byggnaden totalförstördes då. Efter branden har ingenting hänt och förfallet har fortsatt. Nu tar Sami Rahim på L''Orient tag i Glyttingebadet igen via hans brors företag som förvärvat anläggningen från ägaren Jan Larsson.

– Första steget för de nya ägarna är att riva den brandhärjade byggnaden och sedan rusta upp resten av anläggningen så småningom, säger Sami som tidigare har ägt och drivit badverksamheten i Skäggetorp.

– Sedan får vi se om kommunen och fastighetsägarna vill satsa på Skäggetorp och Rydsområdet.

Glyttingebadet fungerade som en länk mellan Ryd och Skäggetorpsungdomarna. De hade en mötesplats där de kunde träffas under sommarlovet. Vissa ungdomar fick också möjlighet att sommarjobba på badet. Dessutom hade man simundervisning för barn och ungdomar som inte lärt sig att simma via den kommunala skolan.