• Sami Rahim är en person som aldrig ger upp. Foto: Tommy Pettersson

Nytt företag har köpt Glyttingebadet

River byggnad och rustar upp

En ny simhall ska byggas någonstans i Linköping, förmodligen i närheten till den gamla uttjänta simhallen som ska rivas. Simhallsbygget vid Tinnerbäcksbadet kommer att gå loss på 500- till 700 miljoner kronor. Med detta i åtanke blir frågan om Glyttingebadets framtid satt i ett både geografiskt och ett djupare socialt sammanhang. En ny simhall behövs det är alla överens om i det nya kommunfullmäktige som nu bänkat sig.
Den nya majoriteten, Folkpartiet, Miljöpartiet och
Socialdemokraterna har i olika valrörelseutspel talat vackert om att satsa på
Linköpings barnrika hyresrättsområden, Ryd, Skäggetorp, Berga och Lambohov. Det
enda fungerande utomhusbad som funnits i dessa områden är Glyttingebadet som nu
under en längre tid stått och förfallit. Socialdemokraterna har pratat om ett
bad i Ryd och Miljöpartiet vill bygga en anläggning i Skäggetorp.

Klasspolitiskt styrande?


Den borgerliga majoriteten gav pengar till upprustning av de
föreningsdrivna baden i Linghem och i Vikingstad under sin ”regeringstid”, men
man förhöll sig negativ till att rusta upp Glyttingebadet.
När medborgare Alexandra Bengtsson lämnade in ett
medborgarförslag i oktober 2011 om att sätta igång det populära Glyttingebadet
igen handlade det om att kommunen skulle utreda möjligheterna att rusta upp och
få tillgång till Glyttingebadet från ägaren JAn Larsson.
Men det medborgareförslaget avslogs våren 2013 med hänvisning
till att kommunen inte äger anläggningen och ett återköp var inte aktuellt.
– Jag tycker det är väldigt tråkigt att det blivit så här men
den nuvarande ägaren av Glyttingebadet. Han har ett stort ansvar i det hela.
Kommunen vill att ägaren tar ett långsiktigt ansvar för anläggningen och inte
som nu är fallet att man låter den stå och förfalla, sade kommunstyrelsens
ordförande Paul Lindvall i en kommentar den gången 2013.

Tävlingar eller sociala satsningar


Kommunen satsar nu offensivt i kommunen på sport och
fritidsanläggningar i syfte att försöka bli ”Årets idrottshuvudstad” redan nästa
år. Ny simhall, ny ridanläggning, fotbollsarenan och upprustning av utomhusbaden
i Vikingstad samt Linghem är exempel på denna strävan. Årets
idrottshuvudstadstävling ställer upp olika kriterier. Men det krävs både
anläggningar för olika idrotter såväl som satsningar på barn- och ungdomsidrott
samt bredd- och motionsidrott.

Länk mellan Ryd och Skäggetorp


Badanläggningen har varit nedlagd och stått obevakad en längre
tid vilket lett till omfattande skadegörelse. Klotter, vandalism och också en
brand har hemsökt det förr så populära kvartersbadet i Skäggetorp. En brand
uppstod i mitten av maj förra året entrébyggnaden till Glyttingebadet och
byggnaden totalförstördes då. Efter branden har ingenting hänt och förfallet har
fortsatt. Nu tar Sami Rahim på L’Orient tag i Glyttingebadet igen via hans brors
företag som förvärvat anläggningen från ägaren Jan Larsson.
– Första steget för de nya ägarna är att riva den brandhärjade
byggnaden och sedan rusta upp resten av anläggningen så småningom, säger Sami
som tidigare har ägt och drivit badverksamheten i Skäggetorp.
– Sedan får vi se om kommunen och fastighetsägarna vill satsa
på Skäggetorp och Rydsområdet på riktigt.
Glyttingebadet fungerade som en länk mellan Ryd och
Skäggetorpsungdomarna. De hade där en mötesplats där man kunde träffas under
sommarlovet. Vissa ungdomar fick också möjlighet att sommarjobba på badet.
Dessutom hade man simundervisning för barn och ungdomar som inte lärt sig att
simma via den kommunala skolan.