• Lars Vikinge, Tina Karlsson och Karin Semberg. Foto: Tommy Pettersson
  • Fredrik Törnqvist var med på den symboliska flyttcermonin. Foto: Tommy Pettersson
  • Ytterligare ett stort lyft för Friluftsmuseet Gamla Linköping. Foto: Tommy Pettersson

Nytt i Gamla Linköping

Nu flyttas Folkets parkteatern

Folkets parkteatern ska delvis rivas och flyttas till Friluftsmuseet Gamla Linköping. Teatern ska sedan återuppbyggas som den såg ut på 1920-talet.

Bryggaregården, Friluftsmuseet Gamla Linköping samt kultur- och fritidsnämnden har samverkat med projektet och det är Bryggaregården AB som har köpt teatern. Fredrik Törnqvist är ordförande i Bryggaregården och vd för Stångåstaden. Han berättar att flytten och uppbyggnaden kostar ungefär 13 miljoner kronor. Huvuddelen är finansierat med medel ur Westman - Wernerska stiftelsen och en del är finansierat av HSB.

– Vi tycker att det är värt pengarna. Det är viktigt att bevara kulturhistoriska byggnader, säger Fredrik Törnqvist.

Invigning i febrauri 2015

Arkitekten Axel Brunskog ritade teatern på 1920- talet. Ett gestaltningsprogram som beskriver hur teaterns olika detaljer ska utformas vid återuppbyggnaden har tagits fram av arkitekten Börje Mathiasson på Formiloge AB. Anders Wiggur, M5 Arkitekter, har tagit fram handlingar för uppförandet. Projektet ska vara helt klart vid årsskiftet och invigningen kommer att ske i februari, teatern ska vara en sommarteater. I sommar kommer det att finnas en spelplats på von Lingens gård som har mindre publikkapacitet. Den nya teatern i Gamla Linköping kommer att ha plats för ungefär en lika stor publik som när teatern låg i Folkets park.

Viktig för barnkulturen

Lars Vikinge, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, säger att den nya teatern ger en möjlighet för unga att spela teater och eventuellt sjunga och dansa.

– Gamla Linköping är ett jätteviktigt skyltfönster, inte bara för Linköping utan för hela Östergötland. En sådan här teater är inte någon kassako men den är viktig för barnkulturen.

Enligt Karin Semberg, kultur- och fritidschef, prioriterar kultur- och fritidsnämnden barn och unga.

– Det är viktigt att ha ett nyhetsvärde för linköpingsbor, att det händer nya saker, för då tror jag att det känns mer attraktivt att åka hit.

Fler permanenta utställningar

Tina Karlsson är musiechef och har under en tid haft i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att utveckla Friluftsmuseet Gamla Linköping. Framöver kommer det att ske fler projekt.

– Jag tror att vi kommer att göra fler permanenta utställningar för att levandegöra Gamla Linköping ännu mer. Vi gör utställningar som kan ha öppet utan bemanning, så att vi kan ha öppet året runt.