• Kanalbolagets vd Anders Donlau är lättad över att renoveringarna äntligen kommer igång. Foto: Fanny Miles

Nytt kapitel för Göta Kanal

Nu startar renoveringen av Göta kanal i höjd med Söderköping under projektnamnet Göta kanal 2.0. Fram till sommaren kommer man bland annat täta slussen med jetpelare i betong.

Renoveringen påbörjas med två omfattande arbeten i Söderköping för att sedan fortsätta med övriga delar under en femårsperiod.

– Behovet av renovering är som störst i Söderköping eftersom det är så dåliga markförhållanden där. Kanalen är 200 år gammal och naturen börjar ta tillbaka marken, säger Anders Donlau, vd på AB Göta kanalbolag.

Han förklarar att man kan se kanalen som en stor damm som ständigt behöver underhåll.

– I Västra Götaland är markförhållandena bättre och det krävs inte lika stor renovering där, säger han.

Man kände till de dåliga markförhållandena redan när kanalen byggdes men underhållet har ändå blivit eftersatt. Nu har man förberett sig noga inför renoveringen.

– Inför arbetet har det gjorts omfattande mätningar, provborrningar och inläsning av arkivmaterial. Vi ökar säkerheten genom att skapa ett sätt att övervaka förändringar i området kring kanalen för att undvika instabila lägen, säger Axel Hallin, geotekniker på Ramböll och konsult i projektet.

Jetpelare

Tekniken med att täta med jetpelare kommer från Japan och är ny för Göta kanal men inte för Sverige, den användes bland annat vid grundförstärkningsarbetet med riksdagshuset. Tekniken går ut på att med omlottlagda pelare skapa en tät vägg framför kanalen för att undvika läckage. Kommande projekt innefattar bland annat muddring av kanalen.

Finansiering

Renoveringarna under 2016 finansieras av ett regeringsbeslut. Hur man ska finansiera kommande fyra etapper är ännu inte klart. Den totala renoveringskostnaden beräknas landa på drygt en halv miljard kronor.

– Vi tittar på andra finansieringar, bland annat EU-bidrag och att sälja egendom, säger Anders Donlau.

Stolt vd

Renoveringsarbetet ska inte störa den ordinarie trafiken på Göta kanal och därför är tidsplanen satt så att man ska vara färdiga vid säsongspremiären i maj.

– Det är en stor lättnad att vara igång med arbetet så snabbt eftersom vi fick beslutet i oktober. Renoveringen är det största som hänt i kanalens historia så vi känner stor stolthet, avslutar Anders Donlau.

Göta kanal 2.0

Under en femårsperiod kommer Göta kanal renoveras för drygt en halv miljard kronor. Kanalen byggdes i början på 1800-talet och ska nu restaureras, framför allt i Östergötland.