• Cecilia Gyllenberg Bergfasth vill pröva en ny modell. Foto: Tommy Pettersson

Nytt Kulturavtal 2017

Kultur- och fritidsnämnden kommer inte längre att använda kulturavtalet som en modell för att genomföra kulturarrangemang. Man har dock nyligen gjort en uppföljning av gällande Kulturavtal våren 2016.

Sedan 1997 har Visit Linköping & Co före detta Arenabolaget genomfört kulturarrangemang på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden. Bolaget har varit en bra samarbetspart och genomfört arrangemang med god kvalitet. Visit Linköping & Co har dock haft svårigheter att nå ut till vissa målgrupper. Dessutom innebär avtalsformen vissa begränsningar när det gäller flexibilitet samt variation och bredd i utbudet.

Ny modell

I februari nästa år ska kultur- och fritidskontoret återkomma med förslag på ny arbetsmodell. Utgångspunkten är att arbeta mer förändringsanpassat, effektivt och nyskapande. Det handlar inte om att dra ner på ambitioner eller volym.

– Vi vill fånga upp nya kulturformer när de dyker upp. När nycirkusen och Cosplay dök upp kunde vi inte möta upp ordentligt eftersom modellen för kulturavtal inte är optimal för det. Med ett nytt arbetssätt kan vi främja skapande kulturformer för alla åldrar, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP).

Genom ett nytt arbetssätt, som till exempel kan innebära att man arbetar med flera kulturaktörer, förväntar sig nämnden bland annat att nå nya målgrupper, öka samarbetet med den idéburna sektorn, synas mer i den offentliga miljön, bidra till Linköpings identitet som en attraktiv och kreativ kulturstad, marknadsföra Linköping nationellt som kulturstad samt initiera och genomföra en kulturfestival.

Underskott

Kulturavtalet omfattar 975 000 kronor och för vårsäsongen blir det ett underskott på cirka 17 900 kronor. Under vårsäsongen genomförde Visit Linköping & Co nio arrangemang inom ramen för det avtal bolaget har med kultur- och fritidsnämnden. Sammanlagt besökte cirka 7 500 personer arrangemangen.

Totalt 7 447 personer besökte arrangemangen. Den sammanlagda kostnader var drygt två miljoner kronor och intäkterna var cirka 1,1 miljoner.