• Området Tornby - Lilla Ullevi är arkeologiskt intressant på många sätt.
  • 2. Nu växer en ny historia fram på Tornbyområdet.

Nytt läggs på gammalt

Runt omkring kring Roxen finns ett av landets bördigaste stycken med åkermark. Det är kanske därför som människor i alla tider har slagit ned sina bopålar på ”slätta”.

Området Tornby Lilla Ullevi är idag ett av de största handelscentrumen i Sverige och på andra sidan sjön kommer nybyggnation av bostäder att äga rum inom kort. En ny tid bryter fram på ett ställe som varit bebott sedan hedenhös.

Utgrävningar 2009

I samband med att Tornby och Ullevi byggts ut för olika ändamål har man naturligtvis undersökt marken ur ett historiskt perspektiv. Vid den vägsträcka som tidigare existerat mellan dessa två områden fanns det många intressanta fynd.

Vid utgrävningarna som startade2009 hittade man flera lämningar varav de flesta förmodligen anses vara ett par tusen år gamla och tillkom under äldre järnålder, alltså vid tiden omkring Kristi födelse. Det rör sig främst om härdar och olika typer av gropar.

Inom den yta som låg närmast den historiska gården Lilla Ullevi fanns ett vattenhål som är känt från de historiska kartorna men som visade sig ha kontinuitet långt tillbaka i förhistorisk tid. Periodvis har man också grävt brunnar i detta område. Aktiviteterna här ska sannolikt kopplas samman med djurhållningen. På denna plats fann man vatten till gårdens boskap och på ängsmarken norr ut, mot Roxen, hade djuren rika betesmarker.

Historisk mark

De fynd man fann längre bort, nordost i Tornby, vid de aktuella utgrävningarna är visserligen inte lika ålderstigna som man först trodde men det var ändå bevis för att Tornby/Lilla Ullevi varit en boplats för människor under väldigt lång tid.

Detta faktum är något att tänka på för oss nu levande människor som åker till Tornby för att handla.

Källa:

Från dokumentationen utförd av Arkeologikonsult.