• Kusinerna Andreas och Sam Issa ligger bakom det nya läromedlet Svenska språket på arabiska, som riktar sig till SFI undervisning. Foto: Fanny Miles

Nytt läromedel ska hjälpa SFI

Svensk grammatik på arabiska

Andreas och Sam Issa ville förbättra språkundervisningen på SFI. Tillsammans har de nu skapat läromedlet Svenska språket på arabiska som riktar sig mot arabisktalande invandrare som läser nivå B och C på SFI. – Språket är nyckeln till allt. Klarar man den tröskeln är man på god väg att ta sig vidare med sin egen integration, säger Sam Issa som har översatt och designat bokens utformning.
Andreas Issa ansvarar för det pedagogiska och fick idén efter
examen från lärarprogrammet då han läste en kurs om arbetslivsinriktad
undervisning. Slutuppgiften blev ett yrkesinriktat läromedel för elever på SFI
och idén växte till att skapa någonting grundläggande för språkundervisningen. I
dag är de flesta läromedel på svenska men Andreas Issa såg att det behövdes en
förnyelse.
– Vi har använt våra olika kvaliteter för att skapa den här
boken. Sam har utformat layouten och jag står för det pedagogiska i boken,
förklarar Andreas Issa.

Tydlig dialog

Boken börjar med bokstäver och slutar med dialog. Varje stycke
och varje ord står på både svenska och på arabiska. Andreas Issa tog hjälp av
sina elever för att se var de största svårigheterna ligger.
– Vi har kartlagt problematiken och funderat på vad det är som
är svårt för just arabisktalande att lära sig svenska. En sak som är tydlig och
enkel att trycka på i boken är till exempel lång och kort vokal. Även ordföljd.
På arabiska kommer negationen tidigare i ordföljden än vad den gör i svenska.
Genom att påpeka det i boken och tydligt beskriva uppbyggnaden lär sig eleverna
snabbare hur de ska tänka, förklarar Andreas Issa innan Sam Issa tillägger:
– En annan sak vi beskriver är att i svenskan finns det
väldigt många ord som betyder samma sak beroende på sammanhang. Det finns
såklart i arabiskan också men inte i lika stor utsträckning, säger han.

Erfarenhet av språksvårigheter

Andreas och Sam Issa är bekanta med de kval som kan uppstå i
ett nytt land, med nytt språk och med ett annat samhälle. Andreas är född i
Sverige men hans föräldrar flydde från kriget i Syrien. Sam kom hit som 11-åring
och har alltid haft ett stort intresse för språk.
– Jag har turen att jag kan komma nära mina elever som talar
arabiska, genom språket. Om inte de förstår kan jag enkelt förklara på arabiska
i stället. Då lossnar det märker jag, säger Andreas Issa.
  –Det är såklart lättare för barn att ta till sig av ett nytt
språk än för vuxna. Om man kommer till Sverige som vuxen flykting måste man
bygga ett nytt liv och lära sig samhället. Barnen hänger ju mest med och får
därför mer tid att lära sig. Problemet är att barn kan tappa respekt för sina
föräldrar om de inte förstår det nya språket. Vi vill ge de redskap till att
förändra sina liv, menar Sam Issa.

Utveckla vidare

Läromedlet används redan av Andreas Issas elever men de båda
författarna hoppas på att det ska sprida sig till alla SFI klasser med
arabisktalande invandrare. Dessutom finns det redan planer på att göra fler
böcker även på andra språk.
– På en vecka har vi sålt många böcker och vi får positiv
respons från SFI lärare. Vi hoppas att det kommer engagera ännu fler, säger
Andreas Issa.