• Jakob Björneke spänner bågen. Foto: Tommy Pettersson

Nytt namn samma målsättning

Linköping har kraftfulla ambitioner

Linköpings kommun har stuckit ut hakan rejält i och med att man har ambitionen att bli Sveriges tredje främsta eventstad i framtiden.
Nu satsar man på ett samlat besöksnäringsbolag med en tydlig målsättning – att lyfta Linköping som en av Sveriges tre främsta eventstäder. Som ett led i detta föreslår nu Arenabolagets styrelse att bolaget byter namn till Visit Linköping & Co.Arenabolaget har fått i uppdrag av Linköpings kommun att effektivisera och förstärka befintlig organisation, för att möta nya målsättningar för en attraktiv eventstad och ge Linköping en tydligare position som besöks-, mötes-, och evenemangsstad.

– Vi höjer ambitionerna. Nu skapar vi en organisation för att bli topp tre inom event i Sverige. Det skall bli fler arrangemang i internationell toppklass i Linköping. Det skapar jobb och gör Linköping än mer attraktivt, säger kommunalrådet Jakob Björneke (S).

En strategi som ska lyfta Linköping till en av Sveriges tre främsta eventstäder med nationell och internationell lyskraft är central i den utökade satsningen.

Eventstrategin tar sin utgångspunkt ur Linköpings styrkor - Kunskap och innovation, kultur och hälsa samt nöje och idrott.Bolaget får i sin nya form ansvaret för att utveckla hela Linköpings besöksnäring och inte enbart för de anläggningar och arenor man ansvarat för tidigare, främst Konsert & Kongress och Saab Arena.För att tydliggöra det utökade uppdraget finns ett förslag om att bolaget under hösten ska byta namn till Visit Linköping & Co. Detta beslutas slutgiltigt av kommunfullmäktige, men behandlas dessförinnan i kommunstyrelsen.