• Gunilla Rundqvist äger Cordinator Medical Service, ett Linköpings-företag inom hälsovård som sedan i februari samarbetar med Werlabs, ett annat företag inom samma bransch i Stockholm. Foto: Leif Larsson

Nytt samarbete inom hälsovård

Sedan i februari finns ett speciellt samarbete mellan två hälsovårdsföretag, ett i Linköping och ett i Stockholm. Patienten, eller kunden om ni så vill, bokar en hälsokontroll på nätet hos Stockholmsföretaget och sedan tas prover i Linköping.

De två inblandade företagen är Werlabs i Stockholm och Cordinator Medical Service i Linköping. Det är på Werlabs hemsida som hälsokontrollen bokas och sedan skickas en remiss till Cordinator som i sin tur tar hand om personen som bokat.

– Vi tar ett blodprov och gör olika tester. Konceptet är att kunden själv bestämmer vad. Det kan vara blodvärde, elektrolyter, levervärde, njurstatus, sköldkörtelstatus eller en mineralanalys. Vi har märkt att allt fler vill bestämma själva över sina blodprov. Efter att proverna är tagna granskar läkare hos Werlabs resultatet och kontaktar patienten och berättar om det är något som avviker, upplyser Gunilla Rundqvist, ägare till Cordinator.

Kompletterar

Stockholmsföretaget har samarbete i flera städer och i Linköping sedan tre månader tillbaka.

– Företagen kompletterar varandras utbud på ett mycket bra sätt. Sedan vi inledde samarbetet har det varit en kontinuerlig tillströmning av nya provtagningar, berättar Gunilla Rundqvist.

– Vi har fått en bra samarbetspartner i Linköping. Vi har sett ett klart intresse från Linköpingsborna för tjänsten, påpekar Michael Bennich.

Mer kända

Cordinator har åtta anställda - distriktssköterska, intensivvårdssköterska, undersköterska, läkarsekreterare, sjukgymnast. Man samarbetar dessutom med omkring tio specialistläkare. Företaget har mycket på repertoaren, bland annat erbjuds företagshälsovård och man välkomnar även privatpersoner för hälsokontroll. Och nu har det således breddats med det nya samarbetet.

– I dagsläget behöver vi inte anställa fler men i förlängningen kan det leda till nyrekryteringar. Tack vare samarbetet så får vi fler kontaktytor och fler känner till oss, konstaterar Gunilla Rundqvist.

Werlabs erbjuder hälsokontroller, antingen till privatpersoner eller via företagshälsovård.

– Vi jobbar preventivt. Alla har ett eget hälsoansvar men vi kan se till att man får bra information så att patienten själv kan gå vidare. Den vanliga vården är för dem som är sjuka, till oss kommer man för att slippa bli sjuk, säger Michael Bennich.