• Lena Micko med sin kommunala erfarenhet vet att samverkan lönar sig. Foto: Tommy Pettersson

Nytt statligt projekt ska förbilliga

Samordning och samarbete mellan myndigheter har varit på tapeten hur länge som helst i Sverige. Särskilt samordningen ut i respektive kommun har varit önskvärd de senaste 30 till 40 åren.

Nu ska ett nytt projekt vid namn Mötesplatser premiera samverkan mellan kommuner och myndigheter för att får ett bättre och billigare mottagande av nyanlända.

Norrköping är pilot

Projektet drivs av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket samt Sveriges Kommuner och Landsting. I år kommer kommunerna Norrköping, Ljusdal, Växjö, Gävle och Helsingborg att deltaga.

– Många kommuner vill delta i projektet och det är glädjande att regeringen nu beslutat om att öka statens engagemang med ambitionen att omfatta minst 45 000 nyanlända. Så förhoppningsvis kommer många fler nyanlända att få ett mer effektivt mottagande på flera orter, säger Lena Micko ordförande för SKL vidare.

– Statens besked om att öka sitt engagemang i projektet "Mötesplatser" är positivt.

Kortare vägar

Det är ofta svårt för nyanlända att få grepp om alla myndigheter. Vägen till jobb och studier riskerar att bli lång. Men det går att vända den utvecklingen och samtidigt göra stora samhällsvinster. Det visar utvärderingen av projektet Mötesplatser och information.

– Det centrala för att underlätta nyanländas etablering är att snabbt erbjuda en väg in till alla myndighetskontakter på den lokala orten. Projekt Mötesplatser och information leder till kortare väntetider, avsevärt minskade kostnader och effektivare samarbete mellan myndigheter, säger Lena Micko.

Resultat från utvärderingen ger bland annat vid handen att lönsamheten för projektets arbetssätt är cirka 27 000 kronor i genomsnitt per ärende under individens hela etableringsperiod. Cirka 1 000 personer har passerat sedan projektets start i fjol. Det innebär att den totala lönsamheten har varit 27 miljoner kronor.