• Karin Granbom Ellison ger ut nya uppdrag. Foto: Tommy Pettersson

Nytt uppdrag för Jobb- och kunskapstorget

Efter en genomlysning av kommunens Jobb- och kunskapstorgs organisation och verksamhet under hösten ger nu bildningsnämnden organisationen ett reviderat uppdrag.

Jobb- och kunskapstorgets uppdrag är att med hjälp av utbildning och arbetsmarknadsinsatser stärka möjligheterna för medborgare i utsatta grupper att nå en högre delaktighet på arbetsmarknaden. Den största delen av dem som tar del av Jobb- och kunskapstorgets verksamhet kommer från socialkontoret och ska kunna delta i sysselsättning eller arbete med olika former av stöd.

Prioriterade områden

Inom arbetsmarknadsinsatserna ungdomar, arbetsmarknadsinsatser och etablering ska Jobb- och kunskapstorget utveckla, uppdatera och följa lokala överenskommelser med Arbetsförmedlingen. Verksamheten ska finnas i de prioriterade stadsdelarna Skäggetorp, Berga och Ryd.

– Jobb- och kunskapstorget är ett av kommunens viktigaste verktyg för att fler Linköpingsbor ska kunna komma i sysselsättning och egen försörjning. Vi tydliggör nu grunduppdraget och ser till att verksamheten kan få en större följsamhet utifrån politiska beslut och arbetsmarknadens behov. Målet är att fler medborgare ska kunna gå från försörjningsstöd till sysselsättning och arbete, säger Karin Granbom Ellison (L), ordförande i bildningsnämnden.

Fler sommarjobb

Jobb- och kunskapstorget kommer fortsatt att administrera kommunens feriejobb och tillsammans med avdelningen för gymnasie- och vuxenutbildning utforma aktiviteter inom det kommunala aktivitetsansvaret.

Satsningen på sommarjobb 2016 visade ett gott resultat och nu är planen för 2017 att 1300 platser ska plockas fram.

Den kommunala sommarjobbsatsningen är viktig för Linköpings ungdomar då den ger många en första kontakt med arbetslivet. Sommarjobben fördelas genom såväl lottning som till särskilda grupper. I de prioriterade grupperna ingår ungdomar som lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd, ungdomar med medicinska eller sociala skäl samt ensamkommande ungdomar.

– Förra årets rekordsatsning på sommarjobb var mycket lyckad. Vi är glada att ännu en gång kunna öka antalet platser till 1300 så att ännu fler unga får chansen. Särskilt värdefullt är att vi kan ge jobb till runt 200 ungdomar som lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd och till över 400 ungdomar med särskilda behov, säger bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L).

Nytt för 2016 var att ensamkommande flyktingungdomar fick möjlighet till praktik eller jobb under sommaren. Resultatet var lyckat och utan avbrott i gruppen. Satsningen återkommer till sommaren 2017. Bildningsnämndens budget avsätter 10 940 000 kronor för sommarverksamheten 2017.