Obemannat flyg i Vreta Kloster

Det finns ett stort intresse för användning av obemannat flyg i jord- och skogsbruk för till exempel scanning av skador på skog och skörd, inventering av betesdjur, inspektion av dräneringssystem och kraftledningsgator. Behoven har funnits länge och nu finns också tekniken. I Östergötland verkar flera av landets absolut ledande aktörer när det handlar om obemannade farkoster, sensorer, bild- och databehandling. Genom att sammanföra lantbrukare med dem i spännande möten hoppas man generera både nya affärsmöjligheter och fortsatt teknikutveckling. Den 22 maj får man veta mera ute på Vreta Kluster.