• Jan Österlind behöver inte ens sätta sig vid förhandlingsbordet denna gång. Foto: Tommy Pettersson

Oförändrade hyror under 2017

En diskussion pågår just nu vilka fastigheter som Stångåstden ska sälja och varför man behöver nytt kapital för att fortsätta bygga bort bostadsbristen. Hyresgäster ställer sig också frågor om hur detta kommer att påverka deras hyra i framtiden.

Inte ens förhandlingar

Nu i dagarna levererar bostadsbolaget ett tidsbundet svar; Oförändrade hyror under jubileumsåret 2017

Stångåstaden kommer inte ens att begära hyresförhandlingar om förändrade hyror för 2017. Allt detta beslutade Stångåstadens styrelse på sitt sammanträde igår.

I höst startar förhandlingarna

Hyrorna brukar normalt justeras en gång per år men 2017 blir ett undantag. Hyresförhandlingar för 2018 års hyror kommer att starta under hösten.

– Trots stora satsningar på såväl renoveringar som nyproduktion blir 2017 ett år utan förändrade hyror, säger Jan Österlind, ordförande Stångåstadens styrelse. Eftersom Stångåstaden fyller 75 år är det extra glädjande att vi kan behålla nuvarande hyresläge året ut.