• Carina Tollmann menar att frågan om deltid, obekväm arbetstid och barnomsorg blir en ond cirkel där medlemmarna är beroende av OB-timmar för att få ut en vettig lön. Foto: Kajsa Nilsson
  • I den nyutgivna rapporten från Handels behandlas frågor om deltid och barn- och äldreomsorg. Foto: Kajsa Nilsson
  • 70 procent av de kvinnliga medlemmarna i Handels arbetar deltid. Foto: Kajsa Nilsson

Ofrivillig deltid inom detaljhandeln

I oktober förra året publicerade Handelsanställdas förbund en ny rapport om deltidsarbetets nackdelar när man har småbarn och är beroende av barnomsorg. Handels menar att sena kvällar på jobbet inte så lätt går att kombinera med den tillgång till barnomsorg som finns idag.

– Många går ner i tid för att få livet att gå ihop. 16 procent av våra medlemmar hjälper anhöriga i vardagen och 24 procent hindras att arbeta heltid på grund av förskolors och fritidsverksamheters öppettider, upplyser Carina Tollmann, första ombud i distriktet.

Drabbar kvinnor

70 procent av de kvinnliga medlemmarna i Handels arbetar deltid och Carina Tollmann menar att mycket är ofrivilligt. I snitt arbetar de 28 timmar i veckan och har 15 000 kronor i lön. Med hög ersättning för obekväm arbetstid är OB-timmarna nödvändiga för att få ut en rimlig lön som deltidsanställd.

– Förr fanns extrafolk inne, skolungdomar som var intresserade av sena kvällar och helger eftersom det var då de kunde jobba. För att medlemmarna ska få någorlunda lön ingår de timmarna nu i deras jobb, säger Carina Tollmann.

Ond cirkel

Med utökade öppettider inom detaljhandeln och oförändrade villkor för barnomsorg blir det enligt henne svårt att få ihop pusslet.

– Om de bara arbetar dagtid får de nästan ingen lön alls, då kanske man är nere på 12 000 kronor i lön. Det är en ond cirkel, man tjänar pengar på sena kvällar och helger men saknar en utbyggd barnomsorg. Vi måste bygga ut barnomsorgen så att våra medlemmar kan göra valet själva, slår hon fast.