• Max trettio kilometer. Foto: TT

Öka säkerheten, minska farten

Nu vill Linköpingskommun uppmärksamma det faktum att det är viktigt att 30 skylten är viktig. En skyltning som oftast finns vid skolor och platser där barn vistas.

Man blir lätt ouppmärksam på farten när man sitter skyddad i en bil. De som går till fots eller cyklar är inte lika väl rustade och nu rullar kommunen igång en kampanj för att öka säkerheten för även dessa personer.

– Det är skyltat 30 km/tim av en anledning, hur svårt ska det vara att hålla hastigheten när det handlar om barns liv och säkerhet? Allra bäst vore förstås om fler föräldrar cyklade eller gick tillsammans med sina barn. De är både en del av problemet och lösningen som vi ser det, säger Melanie Larsson trafikingenjör på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, i ett pressutskick.

Startar i Malmslätt

Upprinnelsen till kampanjen är att invånare och skolpersonal uppmärksammat kommunen på att bilister kör för fort. Framför allt stressade föräldrar som hämtar och lämnar barn vid skolor och förskolor. Kampanjen genomförs i områden där många efterfrågar åtgärder. Att hålla hastigheten är extra känsligt och viktigt vid skolor och förskolor där många barn rör sig. Kampanjen startar i Malmslätt måndagen den 6 mars. Kommunen arbetar på många olika sätt för att få Linköpingsborna att respektera hastigheten. Oftast efterfrågas fysiska hinder som begränsar framkomligheten med bil. Men det handlar också om att ändra beteenden. Syftet med denna kampanj är att få bilister att ändra sitt beteende genom en blandning av hårda fakta och kunskap.