• Nu beredes frågan och Kristina Edlund är positiv till filmprojektet. Foto: Tommy Pettersson
  • Paul Lindvall är även han positiv till filmatiseringen men är kritisk till ett pengabidrag från kommunen. Foto: Tommy Pettersson

Olika uppfattningar om kommunalt bidrag

Igår eftermiddag behandlades det informationsärende på Stadshus AB som handlar om på vilket sätt Linköpings kommun och dess bolag kan hjälpa till med en filmproduktion av Mons Kallentofts bokserie om Malin Fors.

Ett av förslagen i beredningsdokumentet går ut på att primärkommunen, och/eller, de kommunala bolagen skjuter till 3,7 miljoner kronor till den merkostnad av filmproduktionen som uppstår om man väljer att filma i åtta månader i Linköping med allt vad detta innebär. Alternativet till att filma i Linköping är man istället lägger produktionen någon annanstans och bara filmar miljöer under en vecka i Malin Fors hemstad.

Den totala merkostnaden uppgår till 7, 4 miljoner och den andra halvan av kostnaden är tänkt att privata företag i kommunen ska sponsra. Filmen står inte och faller med det kommunala bidraget som nu ska formuleras och hur det än blir är Linköping en vinnare.

Överens om det mesta

Nu har frågan väckt en viss politisk oenighet i stadshuset och därmed också i Stadshus AB. en filmatisering av fem stycken böcker i Mons Kallentofts serie om mordutredaren Malin Fors.

– Idag bereder vi ärendet där projektet ska utvecklas och ett beslut tas tidigast den 19 april. Jag är personligen väldigt positiv till det hela , säger Kristina Edlund kommunstyrelsens ordförande och fortsätter.

– Vi kommer att titta på formerna hur vi kan stödja filmprojektet. Det är inte sagt att kommunen ska gå in med reda pengar utan det finns många andra sätt som vi kan stödja filmproduktionen på. Vi ser också att våra kommunala bolag kan göra mycket för att hjälpa till.

Viss oenighet

Det är produktionsbolaget Unlimited Stories som frågat Visit Linköping & CO, hur man kan få hjälp med att genomföra den omfattande produktionen i Linköping. Nu kommer frågan så småningom att hamna på kommunstyrelsen bord och därför har det moderata oppositionsrådet Paul Lindvall reagerat.

– Det är klart att det är jätteroligt och positivt att Kallentofts böcker filmatiseras det gynnar kommunen. Det är inte det som jag reagerat på, hävdar Paul Lindvall bestämt.

– Men det kan rimligen inte vara ett kommunalt uppdrag att gå in med pengar i en kommersiell filmproduktion. Det är feltänkt att kommunen eller de kommunala bolagen ska gå in i det här projektet med finansiering. Inte heller resonemangen att exempelvis Stångåstaden ska upplåta lägenheter åt personalen under produktionstiden är speciellt bra.

Förslaget om kommunalt stöd väcker fortsättningsvis frågor. Hur långt sträcker sig den kommunala kompetensen? Vad ska Stadshus AB syssla med? Vad säger den politiska oppositionen i stadshuset?